ï»?!DOCTYPE html> 老快3:¾ŸŽé£Ÿ¾ŸŽå‘³ / ‹¹·å—特色¾ŸŽé£Ÿ / ‹¹·å—特色ž®åƒ_三亚旅文官方¾|?/title> <meta name="keywords" content="老快3," /> <meta name="description" content="老快3:" /> <link href="/skin/css/baseone.css" rel="stylesheet" /> <link href="/skin/css/nav.css" rel="stylesheet" /> <link rel="shortcut icon" href="/image/logo.ico" /> <link href="/skin/css/common.css" rel="stylesheet" /> <style type="text/css"> .inner_content { width: 1200px; margin: 0 auto; } .gekaih5 { height: 5px; } .cl { clear: both; } .top { height: 609px; text-align: center; font-family: "楷体"; color: #FFFFFF; position: relative; } .top_dl { position: relative; top: 176px; left: 0px; } .top_dt { font-size: 62px; height: 103px; line-height: 103px; letter-spacing: 1px; font-weight: bold; } .top_dd { font-size: 14px; height: 24px; line-height: 24px; letter-spacing: 1px; } .top_img { width: 1200px; height: 609px; z-index: -99999; position: absolute; left: 0px; top: 0px; } .shi_main { padding-left: 62px; position: relative; height: 589px; } .left_detail { width: 480px; /* height: 301px;*/ background-color: #E7EBF9; padding-top: 10px; padding-bottom:10px; } .left_dl { font-family: "楷体"; color: #133B75; text-align: right; width: 440px; border: 2px solid #133B75; margin-left:17px; } .left_dt { font-size: 28px; height: 86px; line-height: 86px; padding-right: 18px; font-weight: bold; } .left_dd { font-size: 14px; height: 25px; line-height: 25px; padding-right: 20px; padding-left:10px; } .right_img { position: absolute; top: 0px; right: 0px; z-index: -99999; } .shi_main_changtu { position: relative; } .changtu_detail { width: 491px; /* height: 237px;*/ background-color: #E7EBF9; padding-top: 5px; position: absolute; top: 0px; right: 51px; padding-left: 20px; } .changtu_dl { font-family: "楷体"; color: #133B75; text-align: right; width: 467px; /* height: 217px;*/ border: 2px solid #133B75; margin-bottom:10px; } .changtu_dt { font-size: 28px; height: 86px; line-height: 86px; padding-right: 18px; font-weight: bold; } .changtu_dd { font-size: 14px; height: 25px; line-height: 25px; padding-right: 20px; } </style> <link rel="canonical" href="//www.uiffy.com/meishi/hnms/xc/"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="header" style="background: url(/uploads/200123/1-200123221010W1.jpg) no-repeat center top;"> <div class="inner_c"> <h1>老快3: <a href="//www.uiffy.com/" title="老快3">老快3</a> </h1> <div class="tour_hot"> <h3 class="hot_tel">旅游服务热线åQ?span class="hot_phone">12301</span></h3> <h3 class="hot_search"> <div class="wrap"> <ul class="jdr"> <li class="jdr"> <a class="jp_a" href="//www.uiffy.com/"> <p class="jp_a_p">旅游资讯¾|?/p> </a><span class="jp_a_span">|</span><span class="sanjiao_down"></span> <ul class="jdr"> <li class="jdr"><a >旅文政务¾|?/a></li> <li class="jdr"><a >English</a></li> <li class="jdr"><a >руссžaий</a></li> <li class="jdr"><a >한국ì–?/a></li> <li class="jdr"><a >日本èª?/a></li> <li class="jdr"></li> </ul> </li> </ul> </div> </h3> </div> <div class="nav"> <ul class="tab"> <li class="jdr"><a href="/zxrd/" pids="1" class="">最新热ç‚?/a></li><li class="jdr"><a href="/zjsy/" pids="1" class="">走近三亚</a></li><li class="jdr"><a href="/rwsd/" pids="1" class="">热玩胜地</a></li><li class="jdr"><a href="/meishi/" pids="1" class="active">¾ŸŽé£Ÿ¾ŸŽå‘³</a></li><li class="jdr"><a href="/zhusu/" pids="1" class="">住宿指南</a></li><li class="jdr"><a href="/tansuo/" pids="1" class="">探烦之旅</a></li><li class="jdr"><a href="/zxrd/zhuanti/" pids="1" class="">专题™åµé¢</a></li><li class="jdr"><a href="/xxqg/" pids="1" class="">学习强国</a></li><li class="jdr"><a href="/zxrd/hd/" pids="1" class="">‹zÕdŠ¨èµ›äº‹</a></li> <!-- <li class="jdr"><a href="" pids="1">‹¹·å—特色ž®åƒ</a></li> <li class="jdr"><a href="/Home/ClassInfo1?id=1" pids="1">最新热ç‚?/a></li> <li class="jdr"><a href="/Home/ClassInfo5?id=5" pids="5" class="active">走近三亚</a></li> <li class="jdr"><a href="/Home/ClassInfo4?id=4" pids="4" class="active">热玩胜地</a></li> <li class="jdr"><a href="/Home/ClassInfo2?id=2" pids="2" class="active">¾ŸŽé£Ÿ¾ŸŽå‘³</a></li> <li class="jdr"><a href="/Home/ClassInfo6?id=6" pids="6">住宿指南</a></li> <li class="jdr"><a href="/Home/ClassInfo3?id=3" pids="3">探烦之旅</a></li> <li class="jdr"><a href="#" pids="7">ç‰ÒŽƒ ¾_ùN€?/a></li> <li class="jdr"><a href="/Home/ClassInfo8?id=25" pids="25" class="active">大三亚圈</a></li> <li class="jdr"><a href="#" pids="1436">旅游保障</a></li>--> </ul> <div class="products" style="display: none;"> <div class="main selected"> <ul class="jdr"> <li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/zxrd/qydt/"> <p>企业动æ€?/p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/zxrd/qydt/"><img src="/uploads/190525/1-1Z525202252946.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/zxrd/rmzx/"> <p>热门资讯</p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/zxrd/rmzx/"><img src="/uploads/190525/1-1Z52520214b33.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/zxrd/xfnhd/"> <p>国际旅游消费òq?/p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/zxrd/xfnhd/"><img src="/uploads/191031/1-19103116430H09.jpg"></a></li> </ul> </li> </ul> </div> </div> <div class="products" style="display: none;"> <div class="main selected"> <ul class="jdr"> <li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/zjsy/qh/"> <p>气候特å¾?/p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/zjsy/qh/"><img src="/uploads/190525/1-1Z525203230912.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/zjsy/jt/"> <p>交é€?/p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/zjsy/jt/"><img src="/uploads/190525/1-1Z525203325432.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/zjsy/rw/"> <p>人文历史</p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/zjsy/rw/"><img src="/uploads/190525/1-1Z525203421K8.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/zjsy/rdyl/"> <p>热带雨林</p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/zjsy/rdyl/"><img src="/uploads/190525/1-1Z52520355Va.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/zjsy/dx/"> <p>地åŞ地质</p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/zjsy/dx/"><img src="/uploads/190525/1-1Z525203F2949.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/zjsy/yinhang/"> <p>银行货币</p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/zjsy/yinhang/"><img src="/uploads/190525/1-1Z525203K5362.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/zjsy/qz/"> <p>½{¾è¯ä¸Žå…¥å¢?/p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/zjsy/qz/"><img src="/uploads/190525/1-1Z525203UA42.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/zjsy/wsyl/"> <p>卫生åŒÈ–—</p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/zjsy/wsyl/"><img src="/uploads/190525/1-1Z525203944119.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/zjsy/techan/"> <p>¾_‘Ö“ç‰¹äñ”</p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/zjsy/techan/"><img src="/uploads/190525/1-1Z525204031V8.jpg"></a></li> </ul> </li> </ul> </div> </div> <div class="products" style="display: none;"> <div class="main selected"> <ul class="jdr"> <li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/rwsd/ztly/"> <p>主题乐园</p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/rwsd/ztly/"><img src="/uploads/190526/1-1Z526103Q1W2.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/rwsd/sdqy/"> <p>四大区域</p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/rwsd/sdqy/"><img src="/uploads/190526/1-1Z526103U2445.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/rwsd/six/"> <p>六大‹¹äh¹¾</p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/rwsd/six/"><img src="/uploads/190526/1-1Z52610395O61.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/rwsd/dibiao/"> <p>地标景点</p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/rwsd/dibiao/"><img src="/uploads/190526/1-1Z52610415B01.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/rwsd/smgy/"> <p>市民公园</p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/rwsd/smgy/"><img src="/uploads/190526/1-1Z526104431954.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/rwsd/mlxc/"> <p>¾ŸŽä¸½ä¹¡æ‘</p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/rwsd/mlxc/"><img src="/uploads/190526/1-1Z5261045294I.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/rwsd/meipai/"> <p>¾ŸŽæ‹ä¸‰äºš</p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/rwsd/meipai/"><img src="/uploads/190526/1-1Z526104613O2.jpg"></a></li> </ul> </li> </ul> </div> </div> <div class="products" style="display: none;"> <div class="main selected"> <ul class="jdr"> <li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/meishi/hx/"> <p>‹¹·é²œ</p> </a></li> <li class="jdr"><a class="more_a_link" href="/meishi/hx/"><img src="/uploads/190526/1-1Z526105016360.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/meishi/fd/"> <p>老字号饭åº?/p> </a></li> <li class="jdr"><a class="more_a_link" href="/meishi/fd/"><img src="/uploads/190526/1-1Z5261050592S.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/meishi/sg/"> <p>热带水果</p> </a></li> <li class="jdr"><a class="more_a_link" href="/meishi/sg/"><img src="/uploads/190526/1-1Z5261052114b.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/meishi/hnms/"> <p>‹¹·å—特色¾ŸŽé£Ÿ</p> </a></li> <li class="jdr"><a class="more_a_link" href="/meishi/hnms/"><img src="/uploads/190526/1-1Z526110112122.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/meishi/qc/"> <p>çÆDœ</p> </a></li> <li class="jdr"><a class="more_a_link" href="/meishi/qc/"><img src="/uploads/190526/1-1Z526110156207.jpg"></a></li> </ul> </li> </ul> </div> </div> <div class="products" style="display: none;"> <div class="main selected"> <ul class="jdr"> <li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/zhusu/gnpp/"> <p>国内品牌</p> </a></li> <li class="jdr"><a class="more_a_link" href="/zhusu/gnpp/"><img src="/uploads/190526/1-1Z526111S0152.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/zhusu/ms/"> <p>民宿/客栈</p> </a></li> <li class="jdr"><a class="more_a_link" href="/zhusu/ms/"><img src="/uploads/190526/1-1Z526111924443.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/zhusu/gj/"> <p>国际品牌</p> </a></li> <li class="jdr"><a class="more_a_link" href="/zhusu/gj/"><img src="/uploads/190526/1-1Z52611201OD.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/zhusu/lz/"> <p>旅租/青旅</p> </a></li> <li class="jdr"><a class="more_a_link" href="/zhusu/lz/"><img src="/uploads/190526/1-1Z526112455107.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/zhusu/ly/"> <p>露营</p> </a></li> <li class="jdr"><a class="more_a_link" href="/zhusu/ly/"><img src="/uploads/190526/1-1Z526112F61L.jpg"></a></li> </ul> </li> </ul> </div> </div> <div class="products" style="display: none;"> <div class="main selected"> <ul class="jdr"> <li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/tansuo/ms/"> <p>免税享购</p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/tansuo/ms/"><img src="/uploads/190526/1-1Z526114223K9.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/tansuo/wenyishenghuo/"> <p>文艺生活</p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/tansuo/wenyishenghuo/"><img src="/uploads/190526/1-1Z52611440M94.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/tansuo/dk/"> <p>低空旅游</p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/tansuo/dk/"><img src="/uploads/190526/1-1Z526114539206.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/tansuo/jb/"> <p>‹¹“情酒吧</p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/tansuo/jb/"><img src="/uploads/190526/1-1Z526114H5617.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/tansuo/lx/"> <p>路线推荐</p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/tansuo/lx/"><img src="/uploads/190526/1-1Z526114915244.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/tansuo/jq/"> <p>节庆假期</p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/tansuo/jq/"><img src="/uploads/190526/1-1Z526115024509.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/tansuo/hq/"> <p>婚庆旅拍</p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/tansuo/hq/"><img src="/uploads/190526/1-1Z5261151553H.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/tansuo/yd/"> <p>˜qåŠ¨ä¼‘é—²</p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/tansuo/yd/"><img src="/uploads/190526/1-1Z52611523O40.jpg"></a></li> </ul> </li> </ul> </div> </div> <div class="products" style="display: none;"> <div class="main selected"> <dl> <dt><a class="more_a_link" href="/zxrd/zhuanti/qlyx/">清凉一å¤?/a></dt> <dd><a class="more_a_link" href="/zxrd/zhuanti/qlyx/"><img src="/uploads/190614/1-1Z614222941I2.jpg"></a></dd> <dd class="pro_title"> <p></p> <p></p> </dd> </dl> </div> </div> <div class="products" style="display: none;"> <div class="main selected"> </div> </div> <div class="products" style="display: none;"> <div class="main selected"> <dl> <dt><a class="more_a_link" href="/zxrd/hd/zxc/">环æ“v南岛国际公èµ\自行车赛</a></dt> <dd><a class="more_a_link" href="/zxrd/hd/zxc/"><img src="/uploads/190903/1-1ZZ3212435200.jpg"></a></dd> <dd class="pro_title"> <p></p> <p></p> </dd> </dl><dl> <dt><a class="more_a_link" href="/zxrd/hd/fanchuan/"> 环æ“v南岛国际大帆船赛</a></dt> <dd><a class="more_a_link" href="/zxrd/hd/fanchuan/"><img src="/uploads/190903/1-1ZZ3212455394.jpg"></a></dd> <dd class="pro_title"> <p></p> <p></p> </dd> </dl><dl> <dt><a class="more_a_link" href="/zxrd/hd/malasong/">‹¹·å—国际马拉松·三äº?/a></dt> <dd><a href="//www.uiffy.com/" title="老快3">老快3</a></dd> <dd class="pro_title"> <p></p> <p></p> </dd> </dl> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="cl"></div> <div class="content"> <div class="inner_content"> <div class="top"> <dl class="top_dl"> <dt class="top_dt">‹¹·å—特色ž®åƒ</dt>   </dl> <h2 class="top_h2"><img src="/uploads/190526/1-1Z5261QSE34.jpg" alt="" class="top_img" /></h2> </div> <div class="gekaih5"></div> <div class="shi_main"> <div class="left_detail"> <dl class="left_dl"> <dt class="left_dt">热带水果炒冰</dt> <div class="sg_div"><div class="jdr"> 炒冰是æ“v南夏夜消暑颇受欢˜qŽçš„一¿Uçˆ½å£ç”œå“?/div> <div class="jdr"> 采用鲜果榨汁åQŒæ؜合炼乻I¼Œåœ¨å†·å‡ç›˜ä¸Šè¿…速翻炒,成冰</div> <div class="jdr"> 炒冰的关键在于水果质量,清香甜润åQŒçš†ä¸ºå¤©æˆ?/div> <div class="jdr"> 炒出来的冰才能质地细滑,入口卛_Œ–</div> </div> </dl> </div> <div class="right_detail"> <img src="/uploads/allimg/190527/1-1Z52G210310-L.jpg" alt="" class="right_img" /> </div> </div> <div class="gekaih5"></div> <div class="cl"></div><div class="shi_main"> <div class="left_detail"> <dl class="left_dl"> <dt class="left_dt">‹¹·å—¾_?/dt> <div class="sg_div"><div class="jdr"> ‹¹·å—¾_‰å¤šå‘Ïxµ“香,柔润爽滑</div> <div class="jdr"> ¾_‰å‘³é‡Œé…¸ä¸­å¸¦ç”œï¼Œåˆºæ¿€é£Ÿæ¬²</div> <div class="jdr"> 故多吃而不腻,爱吃辣的加一点èÇG椒酱则更起味</div> <div class="jdr"> 吃到末尾剩下ž®‘量¾_‰æ—¶</div> <div class="jdr"> 加进一ž®ç¢—热腾腄¡š„‹¹¯‚šŒæ±¤æŽºå’Œç€å?/div> <div class="jdr"> 更是满口喷香åQŒå›žå‘Ïx— ½I?/div> </div> </dl> </div> <div class="right_detail"> <img src="/uploads/allimg/190527/1-1Z52G210510-L.jpg" alt="" class="right_img" /> </div> </div> <div class="gekaih5"></div> <div class="cl"></div><div class="shi_main"> <div class="left_detail"> <dl class="left_dl"> <dt class="left_dt">清补å‡?/dt> <div class="sg_div"><div class="jdr"> 清补凉是æ ÒŽ®å–œå¥½åŠ å…¥å„类水果及干果谷ç‰?/div> <div class="jdr"> 再加入椰奶的一道æ“v南特色甜å“?/div> <div class="jdr"> 其特点甜而不腅R€çˆ½æ»‘润å–?/div> <div class="jdr"> å…ähœ‰å¥è„¾ç›Šæ°”、清热祛湿等功效</div> </div> </dl> </div> <div class="right_detail"> <img src="/uploads/allimg/190527/1-1Z52G211110-L.jpg" alt="" class="right_img" /> </div> </div> <div class="gekaih5"></div> <div class="cl"></div><div class="shi_main"> <div class="left_detail"> <dl class="left_dl"> <dt class="left_dt">竹筒é¥?/dt> <div class="sg_div"><div class="jdr"> 竹筒饭的煮法颇具有野炊特点,即砍下一节竹½{?åQ?/div> <div class="jdr"> 装进适量的山兰米和水åQŒæ”¾åœ¨ç«å †ä¸­çƒ¤ç†ŸåQŒå½“竹筒表层烧焦æ—Óž¼Œ</div> <div class="jdr"> 饭就熟了åQŒåŠˆå¼€ç«¹ç­’åQŒç±³é¥­è¢«ç«¹è†œæ‰€åŒ…,</div> <div class="jdr"> 香èÊY可口åQŒæœ‰é¦™ç«¹ä¹‹æ¸…香和¾c³é¥­ä¹‹èŠ¬èŠŸë€?/div> <div class="jdr"> 用餐时破开竹筒取出饭,˜q™ä¾¿æ˜¯æœ‰åçš„"竹筒香饭"ã€?/div> </div> </dl> </div> <div class="right_detail"> <img src="/uploads/190605/1-1Z6052203125X.jpg" alt="" class="right_img" /> </div> </div> <div class="gekaih5"></div> <div class="cl"></div><div class="shi_main"> <div class="left_detail"> <dl class="left_dl"> <dt class="left_dt">鸡屎è—?/dt> <div class="sg_div"><div class="jdr"> ä¸ÞZ»€ä¹ˆå«é¸¡å±Žè—?/div> <div class="jdr"> 比较‹¹è¡Œçš„说法是˜q™ç§è—¤å¶æ‰‹æ‰¼„ŽåŽæœ‰è‚¡é¸¡å±Žå‘?/div> <div class="jdr"> 因而得å?/div> <div class="jdr"> 白色的椰奶汁中露出粒¾_’ç¿ ¾l¿çš„ž®ç–™ç˜?/div> <div class="jdr"> 甜丝丝,¾_˜æ»‹æ»‹ï¼Œå¸¦ç‚¹å’¬åŠ²</div> <div class="jdr"> 有美食家评ä­hå®?ldquo;色åŞ香味都很˜q·äh</div> <div class="jdr"> 真是一¿Uç»å¦™çš„点心</div> </div> </dl> </div> <div class="right_detail"> <img src="/uploads/allimg/190527/1-1Z52G211500-L.jpg" alt="" class="right_img" /> </div> </div> <div class="gekaih5"></div> <div class="cl"></div><div class="shi_main"> <div class="left_detail"> <dl class="left_dl"> <dt class="left_dt">椰子é¥?/dt> <div class="sg_div"><div class="jdr"> 又名椰子船,在æ“v南的文昌½{‰åœ°</div> <div class="jdr"> 食用此种以椰子肉为底的船形小食品</div> <div class="jdr"> 是当åœîCh民祈求幸¼›çš„象征</div> <div class="jdr"> 也是宴请贵宾和亲朋好友的上等佛_“</div> <div class="jdr"> 椰子饭做法独特,风味别具一æ û|¼Œå®žäؓ隑־—的天焉™£Ÿå“?/div> </div> </dl> </div> <div class="right_detail"> <img src="/uploads/allimg/190527/1-1Z52G212090-L.jpg" alt="" class="right_img" /> </div> </div> <div class="gekaih5"></div> <div class="cl"></div><div class="shi_main"> <div class="left_detail"> <dl class="left_dl"> <dt class="left_dt">各类ž®ç³•ç‚?/dt> <div class="sg_div"><div class="jdr"> 饺子酥、三角留、薏¾_‘、椰汁板兰糕、煎å ?/div> <div class="jdr"> ˜q™äº›å„式各样çš?ldquo;bua”深受‹¹·å—本地人喜çˆ?/div> <div class="jdr"> 无论是招待亲友,或是朋友之间聚在一起喝个下午茶</div> <div class="jdr"> ˜q™äº›‹¹·å—特色¾p•ç‚¹éƒ½æ˜¯æ‚¨çš„不二选择</div> </div> </dl> </div> <div class="right_detail"> <img src="/uploads/allimg/190527/1-1Z52G212350-L.jpg" alt="" class="right_img" /> </div> </div> <div class="gekaih5"></div> <div class="cl"></div><div class="shi_main"> <div class="left_detail"> <dl class="left_dl"> <dt class="left_dt">各式水果沄¡›</dt> <div class="sg_div"><div class="jdr"> ‹¹·å—随处可见的水果摊åQŒéƒ½ä¼šæ­é…èµ é€ä¸€ç‚¹èÇG椒盐å·?/div> <div class="jdr"> 据说åQŒè˜¸äº†ç›çš„水果不仅口感上变得更甜äº?/div> <div class="jdr"> 吃到嘴里˜q˜æœ‰ç”ŸæÓ|解æÍ之效</div> <div class="jdr">  </div> </div> </dl> </div> <div class="right_detail"> <img src="/uploads/allimg/190527/1-1Z52G212480-L.jpg" alt="" class="right_img" /> </div> </div> <div class="gekaih5"></div> <div class="cl"></div> </div> </div> <div class="cl"></div> ï»?div class="footer inner_content"> <!-- <h1 class="footer_logo"> <img src="/skin/picture/afafaewfwfc4.png" alt="" /> </h1>--> <div class="footer_l"> <ul class="jdr"> <li class="jdr"><p><span class="jdr">指导单位åQ?/span><span class="jdr">三亚市旅游和文化òq¿ç”µä½“育局</span><span class="span10">版权所æœ?/span><span class="span10">未经许可</span><span class="span10">不得复制</span></p></li> <li class="jdr"><p><span class="jdr">开发维护:</span><span class="jdr">‹¹·å—自èåN区拓扑映ç”Õdª„视传媒有限公å?/span></p></li> <li class="jdr"><p><span class="jdr">政府热线åQ?/span><span class="jdr">0898-12345</span></p></li> <li class="jdr"><p><span class="jdr">联系我们åQ?/span><span class="jdr">0898-88298210</span></p></li> <li class="jdr"><p></p></li> </ul> </div> <div class="footer_r"> <dl> <dt><p><img class="logo_img" src="/skin/picture/footer_wei_po.png" alt="" /></p><h4><a class="weipo_a" >微博</a> </h4></dt> </dl> <dl> <dt><p><img class="logo_img" src="/skin/picture/footer_wei_xin.png" alt="" /></p><h4>三亚旅游</h4></dt> <dd><img class="erweima_img" src="/uploads/190927/1-1Z92G3064YI.jpg" alt="" /></dd> </dl> <dl> <dt><p><img class="logo_img" src="/skin/picture/footer_wei_xin.png" alt="" /></p><h4>三亚市民游客中心</h4></dt> <dd><img class="erweima_img" src="/uploads/190527/1-1Z52H05I14Q.png" alt="" /></dd> </dl> </div> </div> <!-- <style> .piaochuang { width:800px; height:500px; position:fixed; top:50%; left:50%; margin-left:-400px; margin-top:-250px;} .closed { width:30px; height:30px; color:#fff; background:rgba(0,0,0,0.5); position:absolute; right:0; top:0; line-height:30px; text-align:center; cursor:pointer; font-size:20px;} .piaochuang img{width:100%;} </style> <div class="piaochuang"> <img src="/uploads/191231/1-1912311A512531.jpg"> <span class="closed" id="closed">×</span> </div> --> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> {ganrao} <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>