ï»?!DOCTYPE html> 老快3:走近三亚 / 卫生åŒÈ–—_三亚旅文官方¾|?/title> <meta name="keywords" content="老快3," /> <meta name="description" content="老快3:" /> <link href="/skin/css/baseone.css" rel="stylesheet" /> <link href="/skin/css/nav.css" rel="stylesheet" /> <link rel="shortcut icon" href="/image/logo.ico" /> <link href="/skin/css/common.css" rel="stylesheet" /> <style type="text/css"> .inner_content { width: 1200px; margin: 0 auto; } .cl { clear: both; } .gekai34 { height: 34px; } .gekai44 { height: 44px; } .top { height: 581px; text-align: center; font-family: "楷体"; color: #000000; position: relative; } .top_dl { position: relative; top: 0px; left: 0px; } .top_dt { font-size: 62px; height: 307px; line-height: 307px; letter-spacing: 1px; font-weight: bold; } .top_dd { font-size: 14px; height: 25px; line-height: 25px; letter-spacing: 1px; } .top_img { width: 1200px; height: 581px; z-index: -99999; position: absolute; left: 0px; top: 0px; } .zhi_main { padding-left: 91px; padding-right: 30px; } .left { width: 672px; height: 364px; border: 2px solid #000000; position: absolute; left: 0px; top: 10px; padding-left: 93px; } .main_detail { padding-top: 10px; position: relative; } .right_detail_h3 { padding-top: 135px; } .right_img { float: right; } .left_tilte { font-size: 44px; font-family: "楷体"; font-weight: bold; height: 112px; line-height: 99px; color: #000000; } .p_detail { padding-left: 3px; padding-right: 3px; font-size: 14px; font-family: "楷体"; line-height: 25px; color: #000000; } </style> <link rel="canonical" href="//www.uiffy.com/zjsy/wsyl/"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="header" style="background: url(/uploads/190606/1-1Z606223022T5.png) no-repeat center top;"> <div class="inner_c"> <h1>老快3: <a href="//www.uiffy.com/" title="老快3">老快3</a> </h1> <div class="tour_hot"> <h3 class="hot_tel">旅游服务热线åQ?span class="hot_phone">12301</span></h3> <h3 class="hot_search"> <div class="wrap"> <ul class="jdr"> <li class="jdr"> <a class="jp_a" href="//www.uiffy.com/"> <p class="jp_a_p">旅游资讯¾|?/p> </a><span class="jp_a_span">|</span><span class="sanjiao_down"></span> <ul class="jdr"> <li class="jdr"><a >旅文政务¾|?/a></li> <li class="jdr"><a >English</a></li> <li class="jdr"><a >руссžaий</a></li> <li class="jdr"><a >한국ì–?/a></li> <li class="jdr"><a >日本èª?/a></li> <li class="jdr"></li> </ul> </li> </ul> </div> </h3> </div> <div class="nav"> <ul class="tab"> <li class="jdr"><a href="/zxrd/" pids="1" class="">最新热ç‚?/a></li><li class="jdr"><a href="/zjsy/" pids="1" class="active">走近三亚</a></li><li class="jdr"><a href="/rwsd/" pids="1" class="">热玩胜地</a></li><li class="jdr"><a href="/meishi/" pids="1" class="">¾ŸŽé£Ÿ¾ŸŽå‘³</a></li><li class="jdr"><a href="/zhusu/" pids="1" class="">住宿指南</a></li><li class="jdr"><a href="/tansuo/" pids="1" class="">探烦之旅</a></li><li class="jdr"><a href="/zxrd/zhuanti/" pids="1" class="">专题™åµé¢</a></li><li class="jdr"><a href="/xxqg/" pids="1" class="">学习强国</a></li><li class="jdr"><a href="/zxrd/hd/" pids="1" class="">‹zÕdŠ¨èµ›äº‹</a></li> <!-- <li class="jdr"><a href="" pids="1">卫生åŒÈ–—</a></li> <li class="jdr"><a href="/Home/ClassInfo1?id=1" pids="1">最新热ç‚?/a></li> <li class="jdr"><a href="/Home/ClassInfo5?id=5" pids="5" class="active">走近三亚</a></li> <li class="jdr"><a href="/Home/ClassInfo4?id=4" pids="4" class="active">热玩胜地</a></li> <li class="jdr"><a href="/Home/ClassInfo2?id=2" pids="2" class="active">¾ŸŽé£Ÿ¾ŸŽå‘³</a></li> <li class="jdr"><a href="/Home/ClassInfo6?id=6" pids="6">住宿指南</a></li> <li class="jdr"><a href="/Home/ClassInfo3?id=3" pids="3">探烦之旅</a></li> <li class="jdr"><a href="#" pids="7">ç‰ÒŽƒ ¾_ùN€?/a></li> <li class="jdr"><a href="/Home/ClassInfo8?id=25" pids="25" class="active">大三亚圈</a></li> <li class="jdr"><a href="#" pids="1436">旅游保障</a></li>--> </ul> <div class="products" style="display: none;"> <div class="main selected"> <ul class="jdr"> <li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/zxrd/qydt/"> <p>企业动æ€?/p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/zxrd/qydt/"><img src="/uploads/190525/1-1Z525202252946.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/zxrd/rmzx/"> <p>热门资讯</p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/zxrd/rmzx/"><img src="/uploads/190525/1-1Z52520214b33.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/zxrd/xfnhd/"> <p>国际旅游消费òq?/p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/zxrd/xfnhd/"><img src="/uploads/191031/1-19103116430H09.jpg"></a></li> </ul> </li> </ul> </div> </div> <div class="products" style="display: none;"> <div class="main selected"> <ul class="jdr"> <li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/zjsy/qh/"> <p>气候特å¾?/p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/zjsy/qh/"><img src="/uploads/190525/1-1Z525203230912.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/zjsy/jt/"> <p>交é€?/p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/zjsy/jt/"><img src="/uploads/190525/1-1Z525203325432.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/zjsy/rw/"> <p>人文历史</p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/zjsy/rw/"><img src="/uploads/190525/1-1Z525203421K8.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/zjsy/rdyl/"> <p>热带雨林</p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/zjsy/rdyl/"><img src="/uploads/190525/1-1Z52520355Va.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/zjsy/dx/"> <p>地åŞ地质</p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/zjsy/dx/"><img src="/uploads/190525/1-1Z525203F2949.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/zjsy/yinhang/"> <p>银行货币</p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/zjsy/yinhang/"><img src="/uploads/190525/1-1Z525203K5362.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/zjsy/qz/"> <p>½{¾è¯ä¸Žå…¥å¢?/p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/zjsy/qz/"><img src="/uploads/190525/1-1Z525203UA42.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/zjsy/wsyl/"> <p>卫生åŒÈ–—</p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/zjsy/wsyl/"><img src="/uploads/190525/1-1Z525203944119.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/zjsy/techan/"> <p>¾_‘Ö“ç‰¹äñ”</p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/zjsy/techan/"><img src="/uploads/190525/1-1Z525204031V8.jpg"></a></li> </ul> </li> </ul> </div> </div> <div class="products" style="display: none;"> <div class="main selected"> <ul class="jdr"> <li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/rwsd/ztly/"> <p>主题乐园</p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/rwsd/ztly/"><img src="/uploads/190526/1-1Z526103Q1W2.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/rwsd/sdqy/"> <p>四大区域</p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/rwsd/sdqy/"><img src="/uploads/190526/1-1Z526103U2445.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/rwsd/six/"> <p>六大‹¹äh¹¾</p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/rwsd/six/"><img src="/uploads/190526/1-1Z52610395O61.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/rwsd/dibiao/"> <p>地标景点</p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/rwsd/dibiao/"><img src="/uploads/190526/1-1Z52610415B01.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/rwsd/smgy/"> <p>市民公园</p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/rwsd/smgy/"><img src="/uploads/190526/1-1Z526104431954.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/rwsd/mlxc/"> <p>¾ŸŽä¸½ä¹¡æ‘</p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/rwsd/mlxc/"><img src="/uploads/190526/1-1Z5261045294I.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/rwsd/meipai/"> <p>¾ŸŽæ‹ä¸‰äºš</p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/rwsd/meipai/"><img src="/uploads/190526/1-1Z526104613O2.jpg"></a></li> </ul> </li> </ul> </div> </div> <div class="products" style="display: none;"> <div class="main selected"> <ul class="jdr"> <li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/meishi/hx/"> <p>‹¹·é²œ</p> </a></li> <li class="jdr"><a class="more_a_link" href="/meishi/hx/"><img src="/uploads/190526/1-1Z526105016360.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/meishi/fd/"> <p>老字号饭åº?/p> </a></li> <li class="jdr"><a class="more_a_link" href="/meishi/fd/"><img src="/uploads/190526/1-1Z5261050592S.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/meishi/sg/"> <p>热带水果</p> </a></li> <li class="jdr"><a class="more_a_link" href="/meishi/sg/"><img src="/uploads/190526/1-1Z5261052114b.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/meishi/hnms/"> <p>‹¹·å—特色¾ŸŽé£Ÿ</p> </a></li> <li class="jdr"><a class="more_a_link" href="/meishi/hnms/"><img src="/uploads/190526/1-1Z526110112122.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/meishi/qc/"> <p>çÆDœ</p> </a></li> <li class="jdr"><a class="more_a_link" href="/meishi/qc/"><img src="/uploads/190526/1-1Z526110156207.jpg"></a></li> </ul> </li> </ul> </div> </div> <div class="products" style="display: none;"> <div class="main selected"> <ul class="jdr"> <li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/zhusu/gnpp/"> <p>国内品牌</p> </a></li> <li class="jdr"><a class="more_a_link" href="/zhusu/gnpp/"><img src="/uploads/190526/1-1Z526111S0152.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/zhusu/ms/"> <p>民宿/客栈</p> </a></li> <li class="jdr"><a class="more_a_link" href="/zhusu/ms/"><img src="/uploads/190526/1-1Z526111924443.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/zhusu/gj/"> <p>国际品牌</p> </a></li> <li class="jdr"><a class="more_a_link" href="/zhusu/gj/"><img src="/uploads/190526/1-1Z52611201OD.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/zhusu/lz/"> <p>旅租/青旅</p> </a></li> <li class="jdr"><a class="more_a_link" href="/zhusu/lz/"><img src="/uploads/190526/1-1Z526112455107.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/zhusu/ly/"> <p>露营</p> </a></li> <li class="jdr"><a class="more_a_link" href="/zhusu/ly/"><img src="/uploads/190526/1-1Z526112F61L.jpg"></a></li> </ul> </li> </ul> </div> </div> <div class="products" style="display: none;"> <div class="main selected"> <ul class="jdr"> <li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/tansuo/ms/"> <p>免税享购</p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/tansuo/ms/"><img src="/uploads/190526/1-1Z526114223K9.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/tansuo/wenyishenghuo/"> <p>文艺生活</p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/tansuo/wenyishenghuo/"><img src="/uploads/190526/1-1Z52611440M94.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/tansuo/dk/"> <p>低空旅游</p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/tansuo/dk/"><img src="/uploads/190526/1-1Z526114539206.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/tansuo/jb/"> <p>‹¹“情酒吧</p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/tansuo/jb/"><img src="/uploads/190526/1-1Z526114H5617.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/tansuo/lx/"> <p>路线推荐</p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/tansuo/lx/"><img src="/uploads/190526/1-1Z526114915244.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/tansuo/jq/"> <p>节庆假期</p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/tansuo/jq/"><img src="/uploads/190526/1-1Z526115024509.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/tansuo/hq/"> <p>婚庆旅拍</p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/tansuo/hq/"><img src="/uploads/190526/1-1Z5261151553H.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/tansuo/yd/"> <p>˜qåŠ¨ä¼‘é—²</p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/tansuo/yd/"><img src="/uploads/190526/1-1Z52611523O40.jpg"></a></li> </ul> </li> </ul> </div> </div> <div class="products" style="display: none;"> <div class="main selected"> <dl> <dt><a class="more_a_link" href="/zxrd/zhuanti/qlyx/">清凉一å¤?/a></dt> <dd><a class="more_a_link" href="/zxrd/zhuanti/qlyx/"><img src="/uploads/190614/1-1Z614222941I2.jpg"></a></dd> <dd class="pro_title"> <p></p> <p></p> </dd> </dl> </div> </div> <div class="products" style="display: none;"> <div class="main selected"> </div> </div> <div class="products" style="display: none;"> <div class="main selected"> <dl> <dt><a class="more_a_link" href="/zxrd/hd/zxc/">环æ“v南岛国际公èµ\自行车赛</a></dt> <dd><a class="more_a_link" href="/zxrd/hd/zxc/"><img src="/uploads/190903/1-1ZZ3212435200.jpg"></a></dd> <dd class="pro_title"> <p></p> <p></p> </dd> </dl><dl> <dt><a class="more_a_link" href="/zxrd/hd/fanchuan/"> 环æ“v南岛国际大帆船赛</a></dt> <dd><a class="more_a_link" href="/zxrd/hd/fanchuan/"><img src="/uploads/190903/1-1ZZ3212455394.jpg"></a></dd> <dd class="pro_title"> <p></p> <p></p> </dd> </dl><dl> <dt><a class="more_a_link" href="/zxrd/hd/malasong/">‹¹·å—国际马拉松·三äº?/a></dt> <dd><a href="//www.uiffy.com/" title="老快3">老快3</a></dd> <dd class="pro_title"> <p></p> <p></p> </dd> </dl> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="cl"></div> <div class="content"> <div class="inner_content"> <div class="top"> <h1 class="top_h2"><img src="/uploads/190527/1-1Z52G133415M.jpg" alt="" class="top_img" /></h1> <dl class="top_dl"> <dt class="top_dt">卫生åŒÈ–—</dt> <div style="text-align: center;">  ç›®å‰åQŒä¸‰äºšå·²å…ähœ‰å¤šå®¶¾l¼åˆæ€§åŒ»é™?/div> <div style="text-align: center;"> åŒÈ–—资源æ¶ëŠ›–中西医领åŸ?/div> <div style="text-align: center;"> 未来åQŒå°†ä»¥å¾è®¾ä¸–ç•Œçñ”滨æ“v旅游城市为目çš?/div> <div style="text-align: center;"> 打é€?5分钟基本åŒÈ–—卫生服务åœ?/div> <div style="text-align: center;"> 合理配置利用åŒÈ–—卫生资源</div> <div style="text-align: center;"> 公åã^地向全体居民ã€?/div> <div style="text-align: center;"> 游客提供高质量的基本åŒÈ–—和公共卫生服åŠ?/div> </dl> <!--<dl class="top_dl"> <dt class="top_dt">交通交é€?/dt> <dd class="top_dd">从æ“v南南部最大南南部最大的国际航空港到环岛高铁</dd> <dd class="top_dd">从密如织¾|‘的公交到出¿UŸèžR</dd> <dd class="top_dd">从风光无限的‹¹·ä¸Šå·´å£«åˆ°æ¸¸èˆ¹è½®æ¸¡â€¦â€?/dd> <dd class="top_dd">三亚交通已æ¶ëŠ›–‹¹·é™†½Iºç­‰é¢†åŸŸ</dd> <dd class="top_dd">让您的出行尽享便æ?/dd> </dl> <h2 class="top_h2"><img src="/skin/picture/sanya_zhi2_jiaotong_top.png" alt="" class="top_img" /></h2>--> </div> <div class="gekai34"></div> <div class="zhi_main"> <div class="main_detail"> <div class="left"> <h2 class="left_tilte">解放å†?01医院</h2> <div class="sg_div"><div class="jdr"> 中国人民解放军æ€ÕdŒ»é™¢æ“v南分院位于三亚市‹¹äh£ æ¹‘֍—区C10片区åQ?/div> <div class="jdr"> ‹¹·å—分院按照"军内领先、国内一‹¹ã€å›½é™…å…ˆ˜q?quot;的目标,</div> <div class="jdr"> 着眼国际最前沿的技术、最先进的服务、最高端的设备、最规范的管理,</div> <div class="jdr"> 使分院高质量服务、高效益˜qè¡ŒåQ?/div> <div class="jdr"> 为æ“v南居民、来琼游客和ç‰ÒŽ®ŠåŒÈ–—需求äh¾Ÿ¤æä¾›é«˜å“è´¨çš„医疗服务ã€?/div> <div class="jdr"> 地址åQšä¸‰äºšå¸‚林旺镇江林村</div> <div class="jdr"> 电话åQ?898-38866666</div> <div class="jdr"> ¾|‘址åQšwww.301hospital.com.cn</div> </div> </div> <h3 class="right_detail_h3"> <img src="/uploads/allimg/190527/1-1Z52G134250-L.jpg" alt="" class="right_img" /> </h3> </div> </div> <div class="cl"></div><div class="zhi_main"> <div class="main_detail"> <div class="left"> <h2 class="left_tilte">中医é™?/h2> <div class="sg_div"><div class="jdr"> 三亚市中医院是以中医ä¸ÞZ¸»ã€ä¸­è¥¿åŒ»¾l“合为特色的çŽîC»£åŒ–综合性公立医院,</div> <div class="jdr"> òq¿å·žä¸­åŒ»è¯å¤§å­¦éžç›´å±žé™„属医院åQŒäؓ‹¹·å—省指定的åŒÖM¿åŠæ–°å†œåˆå®šç‚¹å•ä½åQ?/div> <div class="jdr"> 是解攑ֆ›æ€ÕdŒ»é™?301医院)˜qœç¨‹åŒÕd­¦ç«™ç‚¹åŒ»é™¢åQ?/div> <div class="jdr"> 是南方医¿U‘大学和‹¹·å—åŒÕd­¦é™¢çš„教学医院åQ?/div> <div class="jdr"> 是广州中医药大学½W¬ä¸€é™„属医院的协作医院和òq¿ä¸œçœä¸­åŒ»é™¢çš„协作医院ã€?/div> <div class="jdr">  </div> <div class="jdr"> 地址åQšä¸‰äºšå¸‚凤凰è·?/div> <div class="jdr"> 电话åQ?898-88688120</div> <div class="jdr"> ¾|‘址åQšhttpåQ?/www.syzhy.com/</div> </div> </div> <h3 class="right_detail_h3"> <img src="/uploads/allimg/190527/1-1Z52G134430-L.jpg" alt="" class="right_img" /> </h3> </div> </div> <div class="cl"></div><div class="zhi_main"> <div class="main_detail"> <div class="left"> <h2 class="left_tilte">解放å†?25医院</h2> <div class="sg_div"><div class="jdr"> 三亚市解攑ֆ›å››äºŒäº”医院始å»ÞZºŽ1947òqß_¼Œ</div> <div class="jdr"> 位于三亚市三亚湾è·?6åøP¼ˆä¸‰äºš‹¹·å…³æ—è¾¹åQ‰ã€?/div> <div class="jdr"> 目前已发展成为具有鲜明军队特色的融医疗预阌Ӏåº·å¤ç–—å……R€ç§‘研教学äؓ一体的大型¾l¼åˆæ€§ä¸­å¿ƒåŒ»é™¢ï¼Œ</div> <div class="jdr"> LANCARE可直接预¾U¦ã€?br />  </div> <div class="jdr"> 地址åQšä¸‰äºšå¸‚三亚湾èµ\86å?/div> <div class="jdr"> 电话åQ?898-88290101</div> <div class="jdr"> ¾|‘址åQšhttpåQ?/425.e120.com.cn/</div> </div> </div> <h3 class="right_detail_h3"> <img src="/uploads/allimg/190527/1-1Z52G135140-L.jpg" alt="" class="right_img" /> </h3> </div> </div> <div class="cl"></div><div class="zhi_main"> <div class="main_detail"> <div class="left"> <h2 class="left_tilte">农垦医院</h2> <div class="sg_div"><div class="jdr"> ‹¹·å—省农垦三亚医院(‹¹·å—省第三äh民医院)建院äº?962òq´ã€?/div> <div class="jdr"> ¾lè¿‡42òq´çš„艰苦创业åQ?/div> <div class="jdr"> 已发展成为æ“v南省南部地区集医疗、教学、科研、康复、急救于一体的大型¾l¼åˆæ€§ä¸‰¾U§ç”²½{‰åŒ»é™¢ã€?br />  </div> <div class="jdr"> 地址åQšä¸‰äºšå¸‚天æ„ÓåŒø™§£æ”¾èµ\1154å?/div> <div class="jdr"> 电话åQ?898-38224488</div> <div class="jdr"> httpåQ?/nk.sy.hn/</div> </div> </div> <h3 class="right_detail_h3"> <img src="/uploads/allimg/190527/1-1Z52G135370-L.jpg" alt="" class="right_img" /> </h3> </div> </div> <div class="cl"></div><div class="zhi_main"> <div class="main_detail"> <div class="left"> <h2 class="left_tilte">人民医院</h2> <div class="sg_div"><div class="jdr"> 三亚市äh民医院自1988òq´å‡æ égؓ地çñ”医院以来åQŒç»˜q‡åòq´çš„努力åQ?/div> <div class="jdr"> 现已发展成äؓ一安™›†åŒÈ–—、急救、教学、科研、预防保健äؓ一体的¾l¼åˆæ€§åŒ»é™¢ï¼Œ</div> <div class="jdr"> 它不仅äؓ‹¹·å—南部地区人民提供åŒÈ–—卫生åQ?/div> <div class="jdr"> 而且ä¸ÞZ¸‰äºšä½œä¸ºå…¨å›½ä¼˜¿U€æ—…游城市提供了优良的åŒÈ–—服务保障ã€?br />  </div> <div class="jdr"> 地址åQšä¸‰äºšå¸‚解放è·?58å?/div> <div class="jdr"> 电话åQ?898-88557733</div> <div class="jdr"> ¾|‘址åQšhttpåQ?/www.syhospital.com/</div> </div> </div> <h3 class="right_detail_h3"> <img src="/uploads/allimg/190527/1-1Z52G136000-L.jpg" alt="" class="right_img" /> </h3> </div> </div> <div class="cl"></div> <div class="gekai44"></div> </div> </div> <div class="cl"></div> ï»?div class="footer inner_content"> <!-- <h1 class="footer_logo"> <img src="/skin/picture/afafaewfwfc4.png" alt="" /> </h1>--> <div class="footer_l"> <ul class="jdr"> <li class="jdr"><p><span class="jdr">指导单位åQ?/span><span class="jdr">三亚市旅游和文化òq¿ç”µä½“育局</span><span class="span10">版权所æœ?/span><span class="span10">未经许可</span><span class="span10">不得复制</span></p></li> <li class="jdr"><p><span class="jdr">开发维护:</span><span class="jdr">‹¹·å—自èåN区拓扑映ç”Õdª„视传媒有限公å?/span></p></li> <li class="jdr"><p><span class="jdr">政府热线åQ?/span><span class="jdr">0898-12345</span></p></li> <li class="jdr"><p><span class="jdr">联系我们åQ?/span><span class="jdr">0898-88298210</span></p></li> <li class="jdr"><p></p></li> </ul> </div> <div class="footer_r"> <dl> <dt><p><img class="logo_img" src="/skin/picture/footer_wei_po.png" alt="" /></p><h4><a class="weipo_a" >微博</a> </h4></dt> </dl> <dl> <dt><p><img class="logo_img" src="/skin/picture/footer_wei_xin.png" alt="" /></p><h4>三亚旅游</h4></dt> <dd><img class="erweima_img" src="/uploads/190927/1-1Z92G3064YI.jpg" alt="" /></dd> </dl> <dl> <dt><p><img class="logo_img" src="/skin/picture/footer_wei_xin.png" alt="" /></p><h4>三亚市民游客中心</h4></dt> <dd><img class="erweima_img" src="/uploads/190527/1-1Z52H05I14Q.png" alt="" /></dd> </dl> </div> </div> <!-- <style> .piaochuang { width:800px; height:500px; position:fixed; top:50%; left:50%; margin-left:-400px; margin-top:-250px;} .closed { width:30px; height:30px; color:#fff; background:rgba(0,0,0,0.5); position:absolute; right:0; top:0; line-height:30px; text-align:center; cursor:pointer; font-size:20px;} .piaochuang img{width:100%;} </style> <div class="piaochuang"> <img src="/uploads/191231/1-1912311A512531.jpg"> <span class="closed" id="closed">×</span> </div> --> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> {ganrao} <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>