ï»?!DOCTYPE html> 老快3:“五一”三亚旅游营销呈现æ–îCº®ç‚¹_三亚旅文官方¾|?/title> <meta name="keywords" content="老快3," /> <meta name="description" content="老快3:2020òq´çš„“五一”假期是“非常”假期,不仅是近12òq´æ¥é¦–个攑ց‡äº”天的“五一”,也是我国转入常态化疫情防控阶段后的首个ž®? /> <link href="/skin/css/baseone.css" rel="stylesheet" /> <link href="/skin/css/nav.css" rel="stylesheet" /> <link rel="shortcut icon" href="/image/logo.ico" /> <link href="/skin/css/common.css" rel="stylesheet" /> <style type="text/css"> .cl { clear: both; } .gekaih72 { height: 72px; } .gekaih8 { height: 8px; } .top_h_94 { height: 94px; width: 1200px; background-color: red; margin: 0 auto; } .inner_center { width: 1200px; background: url("/skin/images/bg_1.jpg") repeat-y 0px 0px; margin: 0 auto; position: relative; } .top_detail_c { /*height: 324px;*/ position: relative; /*border-bottom: 1px solid #D2D2D2;*/ } .hr_bottom { width: 1053px; height: 1px; background-color: #D2D2D2; border: 0px; margin: 0px; position: absolute; top: 324px; left: 70px; } .div_title { padding-top: 64px; text-align: center; } .h2_title { width: 797px; font-size: 30px; font-family: "楷体"; font-weight: 800; color: #000000; /*height: 50px;*/ line-height: 50px; letter-spacing: 2px; margin: 0 auto; } .p_bianji_time { color: #000000; font-family: "òq¼åœ†"; letter-spacing: 1px; font-size: 15px; height: 26px; line-height: 26px; width:1053px; /* width:1200px; position: relative; top: 66px; left: 0px;*/ padding-top:30px; padding-bottom:50px; border-bottom:1px solid #D2D2D2; margin-left:74px; } .p_bianji_time span { padding-left: 24px; } .bottom_img { position: absolute; bottom: 0px; left: 0px; } .inner_bottom { width: 1053px; margin: 0 auto; position: relative; } .h3_tuij { padding-left: 24px; position: relative; border-bottom: 1px solid #D2D2D2; } .tuij { color: #1F5DC1; font-family: "å¾®èÊY雅黑"; height: 157px; line-height: 157px; letter-spacing: 5px; font-size: 44px; font-weight: 900; padding-left: 38px; } .p_tuij { color: #1F5DC1; font-family: "å¾®èÊY雅黑"; height: 68px; line-height: 68px; width: 5px; font-size: 64px; margin-left: 24px; position: absolute; top: 45px; left: 0px; } .li_bottom_tuij { height: 166px; border-bottom: 1px solid #D2D2D2; /*border-top:1px solid #D2D2D2;*/ padding-top: 34px; padding-left: 68px; color: #000000; font-family: "楷体"; font-size: 30px; letter-spacing: 3px; line-height: 46px; position: relative; } .img_tuij { padding-right: 46px; width: 200px; height: 133px; float: left; } .p_bottom_tuij { float: left; width: 673px; font-weight: bold; } .h5_tuij { color: #262626; letter-spacing: 3px; font-size: 18px; font-weight: 600; position: relative; top: -31px; left: 247px; float: left; padding-right: 35px; } .div_dianz { position: absolute; bottom: 20px; right: 112px; } .dianz_shu { font-family: "òq¼åœ†"; font-size: 15px; color: #262626; letter-spacing: 2px; font-weight: bold; } .content_detail { width: 802px; margin: 0 auto; padding-bottom: 373px; padding-top:50px;font-size:24px; line-height:2em; font-family: 宋体, SimSun; } .content_detail img{ max-width:100%;} .dl_bottom_left { position: absolute; bottom: 78px; left: 110px; } .dl_bottom_right { position: absolute; bottom: 78px; right: 105px; } .dt_bottom_left { font-family: "òq¼åœ†"; color: #000000; font-size: 18px; height: 32px; line-height: 32px; letter-spacing: 3px; font-weight: bolder; } .dd_bottom_left { font-family: "òq¼åœ†"; color: #000000; font-size: 16px; height: 32px; line-height: 32px; letter-spacing: 3px; } .bottom_dianz2_img { width: 88px; height: 88px; position: absolute; bottom: 222px; left: 600px; margin-left: -44px; } .p_clickCount{ font-family:"òq¼åœ†"; font-size:14px; font-weight:bold; color:#ffffff; text-align:center; /*position: absolute;FFFFFF bottom: 222px; left: 600px; margin-left: -44px;*/ position:relative; bottom: 235px; left: 0px; } .title_a:hover{ color:#000000; } .title_a{ color:#000000; } </style> <link rel="canonical" href="//www.uiffy.com/zxrd/rmzx/1634.html"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="header" style="background: url(/uploads/190606/1-1Z606223022T5.png) no-repeat center top;"> <div class="inner_c"> <h1>老快3: <a href="//www.uiffy.com/" title="老快3">老快3</a> </h1> <div class="tour_hot"> <h3 class="hot_tel">旅游服务热线åQ?span class="hot_phone">12301</span></h3> <h3 class="hot_search"> <div class="wrap"> <ul class="jdr"> <li class="jdr"> <a class="jp_a" href="//www.uiffy.com/"> <p class="jp_a_p"> <a href="//www.uiffy.com/">老快3</a> www.uiffy.com 旅游资讯¾|?/p> </a><span class="jp_a_span">|</span><span class="sanjiao_down"></span> <ul class="jdr"> <li class="jdr"><a >旅文政务¾|?/a></li> <li class="jdr"><a >English</a></li> <li class="jdr"><a >руссžaий</a></li> <li class="jdr"><a >한국ì–?/a></li> <li class="jdr"><a >日本èª?/a></li> <li class="jdr"></li> </ul> </li> </ul> </div> </h3> </div> <div class="nav"> <ul class="tab"> <li class="jdr"><a href="/zxrd/" pids="1" class="active">最新热ç‚?/a></li><li class="jdr"><a href="/zjsy/" pids="1" class="">走近三亚</a></li><li class="jdr"><a href="/rwsd/" pids="1" class="">热玩胜地</a></li><li class="jdr"><a href="/meishi/" pids="1" class="">¾ŸŽé£Ÿ¾ŸŽå‘³</a></li><li class="jdr"><a href="/zhusu/" pids="1" class="">住宿指南</a></li><li class="jdr"><a href="/tansuo/" pids="1" class="">探烦之旅</a></li><li class="jdr"><a href="/zxrd/zhuanti/" pids="1" class="">专题™åµé¢</a></li><li class="jdr"><a href="/wenhuasanya/" pids="1" class="">文化三亚</a></li><li class="jdr"><a href="/zxrd/hd/" pids="1" class="">‹zÕdŠ¨èµ›äº‹</a></li> <!-- <li class="jdr"><a href="" pids="1">热门资讯</a></li> <li class="jdr"><a href="/Home/ClassInfo1?id=1" pids="1">最新热ç‚?/a></li> <li class="jdr"><a href="/Home/ClassInfo5?id=5" pids="5" class="active">走近三亚</a></li> <li class="jdr"><a href="/Home/ClassInfo4?id=4" pids="4" class="active">热玩胜地</a></li> <li class="jdr"><a href="/Home/ClassInfo2?id=2" pids="2" class="active">¾ŸŽé£Ÿ¾ŸŽå‘³</a></li> <li class="jdr"><a href="/Home/ClassInfo6?id=6" pids="6">住宿指南</a></li> <li class="jdr"><a href="/Home/ClassInfo3?id=3" pids="3">探烦之旅</a></li> <li class="jdr"><a href="#" pids="7">ç‰ÒŽƒ ¾_ùN€?/a></li> <li class="jdr"><a href="/Home/ClassInfo8?id=25" pids="25" class="active">大三亚圈</a></li> <li class="jdr"><a href="#" pids="1436">旅游保障</a></li>--> </ul> <div class="products" style="display: none;"> <div class="main selected"> <ul class="jdr"> <li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/zxrd/qydt/"> <p>企业动æ€?/p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/zxrd/qydt/"><img src="/uploads/190525/1-1Z525202252946.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/zxrd/rmzx/"> <p>热门资讯</p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/zxrd/rmzx/"><img src="/uploads/190525/1-1Z52520214b33.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/zxrd/xfnhd/"> <p>国际旅游消费òq?/p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/zxrd/xfnhd/"><img src="/uploads/191031/1-19103116430H09.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/xxqg/"> <p>学习强国</p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/xxqg/"><img src="/uploads/200520/1-2005201I939561.jpg"></a></li> </ul> </li> </ul> </div> </div> <div class="products" style="display: none;"> <div class="main selected"> <ul class="jdr"> <li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/zjsy/qh/"> <p>气候特å¾?/p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/zjsy/qh/"><img src="/uploads/190525/1-1Z525203230912.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/zjsy/jt/"> <p>交é€?/p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/zjsy/jt/"><img src="/uploads/190525/1-1Z525203325432.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/zjsy/rw/"> <p>人文历史</p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/zjsy/rw/"><img src="/uploads/190525/1-1Z525203421K8.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/zjsy/rdyl/"> <p>热带雨林</p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/zjsy/rdyl/"><img src="/uploads/190525/1-1Z52520355Va.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/zjsy/dx/"> <p>地åŞ地质</p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/zjsy/dx/"><img src="/uploads/190525/1-1Z525203F2949.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/zjsy/yinhang/"> <p>银行货币</p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/zjsy/yinhang/"><img src="/uploads/190525/1-1Z525203K5362.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/zjsy/qz/"> <p>½{¾è¯ä¸Žå…¥å¢?/p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/zjsy/qz/"><img src="/uploads/190525/1-1Z525203UA42.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/zjsy/wsyl/"> <p>卫生åŒÈ–—</p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/zjsy/wsyl/"><img src="/uploads/190525/1-1Z525203944119.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/zjsy/techan/"> <p>¾_‘Ö“ç‰¹äñ”</p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/zjsy/techan/"><img src="/uploads/190525/1-1Z525204031V8.jpg"></a></li> </ul> </li> </ul> </div> </div> <div class="products" style="display: none;"> <div class="main selected"> <ul class="jdr"> <li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/rwsd/ztly/"> <p>主题乐园</p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/rwsd/ztly/"><img src="/uploads/190526/1-1Z526103Q1W2.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/rwsd/sdqy/"> <p>四大区域</p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/rwsd/sdqy/"><img src="/uploads/190526/1-1Z526103U2445.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/rwsd/six/"> <p>六大‹¹äh¹¾</p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/rwsd/six/"><img src="/uploads/190526/1-1Z52610395O61.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/rwsd/dibiao/"> <p>地标景点</p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/rwsd/dibiao/"><img src="/uploads/190526/1-1Z52610415B01.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/rwsd/smgy/"> <p>市民公园</p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/rwsd/smgy/"><img src="/uploads/190526/1-1Z526104431954.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/rwsd/mlxc/"> <p>¾ŸŽä¸½ä¹¡æ‘</p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/rwsd/mlxc/"><img src="/uploads/190526/1-1Z5261045294I.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/rwsd/meipai/"> <p>¾ŸŽæ‹ä¸‰äºš</p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/rwsd/meipai/"><img src="/uploads/190526/1-1Z526104613O2.jpg"></a></li> </ul> </li> </ul> </div> </div> <div class="products" style="display: none;"> <div class="main selected"> <ul class="jdr"> <li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/meishi/hx/"> <p>‹¹·é²œ</p> </a></li> <li class="jdr"><a class="more_a_link" href="/meishi/hx/"><img src="/uploads/190526/1-1Z526105016360.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/meishi/fd/"> <p>老字号饭åº?/p> </a></li> <li class="jdr"><a class="more_a_link" href="/meishi/fd/"><img src="/uploads/190526/1-1Z5261050592S.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/meishi/sg/"> <p>热带水果</p> </a></li> <li class="jdr"><a class="more_a_link" href="/meishi/sg/"><img src="/uploads/190526/1-1Z5261052114b.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/meishi/hnms/"> <p>‹¹·å—特色¾ŸŽé£Ÿ</p> </a></li> <li class="jdr"><a class="more_a_link" href="/meishi/hnms/"><img src="/uploads/190526/1-1Z526110112122.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/meishi/qc/"> <p>çÆDœ</p> </a></li> <li class="jdr"><a class="more_a_link" href="/meishi/qc/"><img src="/uploads/190526/1-1Z526110156207.jpg"></a></li> </ul> </li> </ul> </div> </div> <div class="products" style="display: none;"> <div class="main selected"> <ul class="jdr"> <li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/zhusu/gnpp/"> <p>国内品牌</p> </a></li> <li class="jdr"><a class="more_a_link" href="/zhusu/gnpp/"><img src="/uploads/190526/1-1Z526111S0152.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/zhusu/ms/"> <p>民宿/客栈</p> </a></li> <li class="jdr"><a class="more_a_link" href="/zhusu/ms/"><img src="/uploads/190526/1-1Z526111924443.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/zhusu/gj/"> <p>国际品牌</p> </a></li> <li class="jdr"><a class="more_a_link" href="/zhusu/gj/"><img src="/uploads/190526/1-1Z52611201OD.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/zhusu/lz/"> <p>旅租/青旅</p> </a></li> <li class="jdr"><a class="more_a_link" href="/zhusu/lz/"><img src="/uploads/190526/1-1Z526112455107.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/zhusu/ly/"> <p>露营</p> </a></li> <li class="jdr"><a class="more_a_link" href="/zhusu/ly/"><img src="/uploads/190526/1-1Z526112F61L.jpg"></a></li> </ul> </li> </ul> </div> </div> <div class="products" style="display: none;"> <div class="main selected"> <ul class="jdr"> <li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/tansuo/ms/"> <p>免税享购</p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/tansuo/ms/"><img src="/uploads/190526/1-1Z526114223K9.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/tansuo/wenyishenghuo/"> <p>文艺生活</p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/tansuo/wenyishenghuo/"><img src="/uploads/190526/1-1Z52611440M94.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/tansuo/dk/"> <p>低空旅游</p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/tansuo/dk/"><img src="/uploads/190526/1-1Z526114539206.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/tansuo/jb/"> <p>‹¹“情酒吧</p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/tansuo/jb/"><img src="/uploads/190526/1-1Z526114H5617.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/tansuo/lx/"> <p>路线推荐</p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/tansuo/lx/"><img src="/uploads/190526/1-1Z526114915244.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/tansuo/jq/"> <p>节庆假期</p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/tansuo/jq/"><img src="/uploads/190526/1-1Z526115024509.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/tansuo/hq/"> <p>婚庆旅拍</p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/tansuo/hq/"><img src="/uploads/190526/1-1Z5261151553H.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/tansuo/yd/"> <p>˜qåŠ¨ä¼‘é—²</p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/tansuo/yd/"><img src="/uploads/190526/1-1Z52611523O40.jpg"></a></li> </ul> </li> </ul> </div> </div> <div class="products" style="display: none;"> <div class="main selected"> <dl> <dt><a class="more_a_link" href="/zxrd/zhuanti/qlyx/">清凉一å¤?/a></dt> <dd><a class="more_a_link" href="/zxrd/zhuanti/qlyx/"><img src="/uploads/190614/1-1Z614222941I2.jpg"></a></dd> <dd class="pro_title"> <p></p> <p></p> </dd> </dl> </div> </div> <div class="products" style="display: none;"> <div class="main selected"> <dl> <dt><a class="more_a_link" target="_blank">三亚图书é¦?/a></dt> <dd><a class="more_a_link" target="_blank"><img src="/uploads/200521/1-2005211AJ11G.jpg"></a></dd> <dd class="pro_title"> <p></p> <p></p> </dd> </dl> <dl> <dt><a class="more_a_link" target="_blank">三亚¾Ÿ¤è‰ºé¦?/a></dt> <dd><a class="more_a_link" target="_blank"><img src="/uploads/200521/1-2005211AP3205.jpg"></a></dd> <dd class="pro_title"> <p></p> <p></p> </dd> </dl> <dl> <dt><a class="more_a_link" target="_blank">三亚博物é¦?/a></dt> <dd><a class="more_a_link" target="_blank"><img src="/uploads/200521/1-2005211AR35c.jpg"></a></dd> <dd class="pro_title"> <p></p> <p></p> </dd> </dl> </div> </div> <div class="products" style="display: none;"> <div class="main selected"> <dl> <dt><a class="more_a_link" href="/zxrd/hd/zxc/">环æ“v南岛国际公èµ\自行车赛</a></dt> <dd><a class="more_a_link" href="/zxrd/hd/zxc/"><img src="/uploads/190903/1-1ZZ3212435200.jpg"></a></dd> <dd class="pro_title"> <p></p> <p></p> </dd> </dl><dl> <dt><a class="more_a_link" href="/zxrd/hd/fanchuan/"> 环æ“v南岛国际大帆船赛</a></dt> <dd><a class="more_a_link" href="/zxrd/hd/fanchuan/"><img src="/uploads/190903/1-1ZZ3212455394.jpg"></a></dd> <dd class="pro_title"> <p></p> <p></p> </dd> </dl><dl> <dt><a class="more_a_link" href="/zxrd/hd/malasong/">‹¹·å—国际马拉松·三äº?/a></dt> <dd><a class="more_a_link" href="/zxrd/hd/malasong/"><img src="/uploads/190903/1-1ZZ3212514a0.jpg"></a></dd> <dd class="pro_title"> <p></p> <p></p> </dd> </dl> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="cl"></div> <div class="gekaih8"></div> <div class="inner_center"> <div class="top_detail_c"> <div class="div_title"> <h2 class="h2_title"> “五一”三亚旅游营销呈现æ–îCº®ç‚?br> </h2> <p class="p_bianji_time"> <span style="padding-left:0px;">旉™—´åQ?020-05-07 16:56</span><span class="jdr">来源åQšä¸‰äºšä¼ åª’融媒体</span><span class="jdr">¾~–辑åQšHYL</span></p> </div> </div> <div class="content_detail"> <div style="text-align: center;"> <span style="color:#000000;"><img alt="" src="/uploads/allimg/200507/1-20050GAA5B5.jpg" style="width: 399px; height: 266px;" /></span></div> <div style="text-align: center;"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:24px;">5æœ?日下午,冲浪客在大东‹¹·äín受冲‹¹ªä¹‹­‘£ã€‚记者陈聪聪æ‘?/span></span></div> <div class="jdr"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:24px;">    2020òq´çš„“五一”假期æ˜?ldquo;非常”假期åQŒä¸ä»…是˜q?2òq´æ¥é¦–个攑ց‡äº”天çš?ldquo;五一”åQŒä¹Ÿæ˜¯æˆ‘国è{入常态化疫情防控阶段后的首个ž®é•¿å‡ã€?ldquo;非常”假期è¡?ldquo;非常”应对åQŒå›´¾l•æŒ¾l­å¤è‹çš„旅游市场åQ?月下旬开始,我市旅游推广局联合多家旅游企业åQŒå¤šæŽªåƈ举,提前布局新品上线åQŒæŽ¨å‡ºåˆ›æ–°è¥é”€ã€ä¼˜æƒ å¥—˜¡ç­‰‹zÕdŠ¨åQŒäؓ“五一”ž®é•¿å‡çš„市场表现奠定了消费信心与‹¹é‡åŸºç¡€ã€‚三亚旅游在“五一”市场呈现出的新变化,可圈可点ã€?/span></span></div> <div class="jdr"> <span style="color:#000000;"><strong class="jdr"><span style="font-size:24px;">    “早鸟计划”</span></strong></span></div> <div class="jdr"> <span style="color:#000000;"><strong class="jdr"><span style="font-size:24px;">    助三亚酒店预售国内拔头筹</span></strong></span></div> <div class="jdr"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:24px;">    作äؓ产品预售的助推器åQŒå¸‚旅游推广局于节前推å‡ÞZº†“早鸟计划”åQŒè¿™ä¸€è®¡åˆ’包括“订酒店,送机¼œ?rdquo;“三折嗨购åQŒçŽ©¾ŸŽå‡ºè¡?rdquo;“çˆ×ƒ¸Šä¸‰äºšåQŒä“Q你拍”“惠玩三亚åQŒç•…享游购娱”½{‰æ—…企跨业联动营销½{–ç•¥åQŒäؓ供需两端的连接提供了¾_˜åˆå‰‚ã€?/span></span></div> <div class="jdr"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:24px;">    “五一”前夕åQŒæº½E‹å‘布的ã€?020“五一”旅游消费新趋势大数据预测报告》显½Cºï¼Œé…’店GMV预售最高的城市依次ä¸ÞZ¸‰äºšã€ä¸Š‹¹—÷€æ¹–州、常州、广州、深土뀁贵队뀂此外,携程òq›_°çš?ldquo;æ™?é…?rdquo;产品中,三亚·äºšç‰¹å…°è’‚斯酒åº?-3晚住宿,搭配2å¤?ž®æ— é™æ¬¡ç•…玩水世界、失落的½Iºé—´æ°´æ—é¦†é—¨¼œ¨ã€æŽ¥é€æœºçš„高ç«?ldquo;¾|‘红”产品亦成为全å›?ldquo;æ™?é…?rdquo;产品的销量王。而根据抽栯‚°ƒæŸ¥ï¼Œ“五一”期间全市旅游饭店òq›_‡å¼€æˆ¿çŽ‡ä¸?1.89%åQŒå…¶ä¸­äºšé¾™æ¹¾ã€æ“v‹‚ æ¹¾ä¸¤å¤§æ¹‘ÖŒºæ—…游饭店客房出租率分别äؓ54.69%ã€?7.13%åQŒæ˜¾è‘—高于前一个清明小长假çš?4.84%ä¸?6.55%åQŒæ˜¾½Cºå‡ºé¢„售对于部分明星酒店的拉动效应。此外,“三亚¿Uå®¶æ¸¸è‰‡å¸†èˆ¹ä¸“业‹¹·é’“出æ“v体验”½{‰é«˜ç«¯ç‰¹è‰²æ¸¸äº§å“åQŒä¹Ÿå–得了预售销量靠前的良好成ç‡Wã€?/span></span></div> <div class="jdr"> <span style="color:#000000;"><strong class="jdr"><span style="font-size:24px;">    “钜惠三亚”</span></strong></span></div> <div class="jdr"> <span style="color:#000000;"><strong class="jdr"><span style="font-size:24px;">    联合营销多点触发出游决策</span></strong></span></div> <div class="jdr"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:24px;">    “五一”ž®é•¿å‡å‰å¤•ï¼Œä¸‰äºšå¸‚旅游推òq¿å±€è”合三亚旅游文化投资集团åQˆå¤©æ¶¯æ“v角游览区、大ž®æ´žå¤©é£Žæ™¯åŒºå’Œé¹¿å›žå¤´å…¬å›­åQ‰ã€ä¸‰äºšå›½é™…免½EŽåŸŽã€ä¸‰äº?middot;亚特兰蒂斯、三亚蜈支洲岛旅游区、æ“v昌梦òqÀL“v‹z‹ä¸å¤œåŸŽã€æ“v南航½Iºã€æ˜¥¿U‹èˆª½Iºå’Œå››å·èˆªç©º½{‰ä¼˜è´¨æ—…æ¸æ€¼ä¸šï¼Œé€šè¿‡ä¸°å¯Œäº§å“ä¾›ç»™ã€æä¾›äñ”品优惠、加大联合营销力度½{‰å¤šä¸¾æŽªåQŒå®žæ–½ç²¾å‡†è¥é”€åQŒåŠ å¿«æŽ¨åŠ¨ä¸‰äºšæ—…游市场复苏繁荣。截è‡?æœ?日,据不完全¾lŸè®¡åQ?ldquo;钜惠三亚”联合营销‹zÕdŠ¨å·²å‘å¸?3½‹‡æŽ¨òq¿æŠ¥é“,相关话题讨论已篏计äñ”生曝光总量­‘…过2640万次åQŒOTA渠道产品™å늂¹å‡»é‡­‘?.7万次åQ›è´­ä¹°é‡‘é¢?3.5万元ã€?/span></span></div> <div class="jdr"> <span style="color:#000000;"><strong class="jdr"><span style="font-size:24px;">    “岛民计划”</span></strong></span></div> <div class="jdr"> <span style="color:#000000;"><strong class="jdr"><span style="font-size:24px;">    玩法创新引动消费新热ç‚?/span></strong></span></div> <div class="jdr"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:24px;">    为积极响应省政府“‹¹·å—人游‹¹·å—”政策åQŒå¸‚旅游推广局ä»?ldquo;五一”ž®é•¿å‡äؓ重要营销节点åQŒç€åŠ›æ‰“é€?ldquo;岛民计划”åQŒæ”¿ä¼è”合在游、玩、住½{‰æ–¹é¢æŽ¨å‡ºç‰¹æƒ æ—…æ¸æ€ñ”品ã€?/span></span></div> <div class="jdr"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:24px;">    æ ÒŽ®å¸‚场反馈åQŒä¼ ¾lŸæ™¯åŒºçš„体验型项目引入、现有äñ”品的¾l„合创新、住宿äñ”品的¾l“构与服务升¾U§ï¼Œæ”¶èŽ·äº†æœ¬çœå±…民的良好口碑效应åQŒåŞ成了新的消费热点。例如,大小‹zžå¤©æ™¯åŒº¾l“合山、æ“v½{‰è‡ªç„¶ã€äh文旅游资源,推出çš?ldquo;彩虹滑道”全新体验™å¹ç›®åQŒæˆä¸ºå¸‚民游客度假休闲的新打卡点。三亚旅文集团推出的“夜游+内河游船+本土¾ŸŽé£Ÿ”高品质旅æ¸æ€ñ”品,也受市民的追捧。三亚æ“v上巴士、三亚双层观光旅游巴士、亚龙通航、æ“v昌梦òqÀL“v‹z‹ä¸å¤œåŸŽ½{?家企业,¾l“合三亚滨æ“v观光、内æ²Ïx—…游、低½Iºé£žè¡Œã€å¤œé—´ç»‹¹Žç­‰ç‰¹è‰²äº§å“åQŒæŽ¨å‡?ldquo;‹¹·é™†½IÞZ¸€æ—¥æ¸¸”™å¹ç›®åQŒæ›´åº”和了周è¾ÒŽ¸¸å¸‚场的动¾U¿ç‰¹å¾ã€?/span></span></div> <div class="jdr"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:24px;">    市旅文局负责äºø™¡¨½Cºï¼Œä¸Žä¸Šä¸€æ¸…明ž®é•¿å‡ç›¸æ¯”,三亚“五一”旅游数据降幅收窄åQŒæ˜¾½Cºå‡ºæ­£åœ¨é€æ­¥æ¢å¤çš„市åœø™¶‹åŠÑ€‚在多重营销手段基础上,多种创新内容的衍生成为本‹Æ¡å°é•¿å‡çš„三亚亮点,也äؓ后疫情阶ŒDµä¸‰äºšæ—…游的高质量发展摸索出若干¾léªŒã€?/span></span></div> <div class="jdr"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size: 24px;">åQˆè®°è€…袁燕)</span></span></div> <div class="jdr">  </div> </div> <p id="p_clickCount" class="p_clickCount" style="display:none;"></p> <img src="/skin/picture/bg_2.jpg" alt="" class="bottom_img" /> </div> <div class="cl"></div> <div class="inner_bottom"> <h3 class="h3_tuij"><p class="tuij">推荐阅读</p><p class="p_tuij">|</p></h3> <ul class="ul_bottom_tuij"> <li class="li_bottom_tuij"> <h4 class="h4_li_tuij"><a href="/zxrd/rmzx/1847.html" class="title_a"><img src="/uploads/200710/1-200G0105549416.png" alt="" class="img_tuij" /></a></h4> <p class="p_bottom_tuij"><a href="/zxrd/rmzx/1847.html" class="title_a">三亚凤凰国际机场新增免税提货点于7æœ?0日正式启ç”?/a></p> <div class="cl"></div> <h5 class="h5_tuij">热门资讯</h5> <h5 class="h5_tuij">07-10</h5> <div class="div_dianz"> <img src="/skin/picture/dianz.png" alt="" class="img_dianz" /> <span class="dianz_shu"></span> </div> </li> <li class="li_bottom_tuij"> <h4 class="h4_li_tuij"><a href="/zxrd/rmzx/1831.html" class="title_a"><img src="/uploads/allimg/200706/1-200F61541300-L.png" alt="" class="img_tuij" /></a></h4> <p class="p_bottom_tuij"><a href="/zxrd/rmzx/1831.html" class="title_a">2020òq´ç¬¬äºŒå±Š‹¹·å—¼›Õd²›å…ç¨Žè´­ç‰©èŠ?7æœ?日在三亚国际免税城正式启åŠ?/a></p> <div class="cl"></div> <h5 class="h5_tuij">热门资讯</h5> <h5 class="h5_tuij">07-06</h5> <div class="div_dianz"> <img src="/skin/picture/dianz.png" alt="" class="img_dianz" /> <span class="dianz_shu"></span> </div> </li> <li class="li_bottom_tuij"> <h4 class="h4_li_tuij"><a href="/zxrd/qydt/1791.html" class="title_a"><img src="/uploads/allimg/200622/1-2006221J2500-L.png" alt="" class="img_tuij" /></a></h4> <p class="p_bottom_tuij"><a href="//www.uiffy.com/" title="老快3">老快3</a> </h4></dt> </dl> <dl> <dt><p><img class="logo_img" src="/skin/picture/footer_wei_xin.png" alt="" /></p><h4>三亚旅游</h4></dt> <dd><img class="erweima_img" src="/uploads/190927/1-1Z92G3064YI.jpg" alt="" /></dd> </dl> <dl> <dt><p><img class="logo_img" src="/skin/picture/footer_wei_xin.png" alt="" /></p><h4>三亚市民游客中心</h4></dt> <dd><img class="erweima_img" src="/uploads/190527/1-1Z52H05I14Q.png" alt="" /></dd> </dl> </div> </div> <!-- <style> .piaochuang { width:800px; height:500px; position:fixed; top:50%; left:50%; margin-left:-400px; margin-top:-250px;} .closed { width:30px; height:30px; color:#fff; background:rgba(0,0,0,0.5); position:absolute; right:0; top:0; line-height:30px; text-align:center; cursor:pointer; font-size:20px;} .piaochuang img{width:100%;} </style> <div class="piaochuang"> <img src="/uploads/191231/1-1912311A512531.jpg"> <span class="closed" id="closed">×</span> </div> --> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> {ganrao} <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>