ï»?!DOCTYPE html> 老快3:三亚亚沙会组委会成立一周年暨系列文化推òq¿æ´»åŠ¨ä‹D行_三亚旅文官方¾|?/title> <meta name="keywords" content="老快3," /> <meta name="description" content="老快3: 7æœ?9日晚8æ—Óž¼Œ2020òq´ç¬¬å…­å±Šäºšæ´²æ²™æ‡W˜qåŠ¨ä¼šï¼ˆä»¥ä¸‹½Ž€¿U°â€œäºšæ²™ä¼šâ€ï¼‰¾l„委会成立一周年暨系列文化推òq¿æ´»åŠ¨åœ¨ä¸‰äºšå¤§å°‹z? /> <link href="/skin/css/baseone.css" rel="stylesheet" /> <link href="/skin/css/nav.css" rel="stylesheet" /> <link rel="shortcut icon" href="/image/logo.ico" /> <link href="/skin/css/common.css" rel="stylesheet" /> <style type="text/css"> .cl { clear: both; } .gekaih72 { height: 72px; } .gekaih8 { height: 8px; } .top_h_94 { height: 94px; width: 1200px; background-color: red; margin: 0 auto; } .inner_center { width: 1200px; background: url("/skin/images/bg_1.jpg") repeat-y 0px 0px; margin: 0 auto; position: relative; } .top_detail_c { /*height: 324px;*/ position: relative; /*border-bottom: 1px solid #D2D2D2;*/ } .hr_bottom { width: 1053px; height: 1px; background-color: #D2D2D2; border: 0px; margin: 0px; position: absolute; top: 324px; left: 70px; } .div_title { padding-top: 64px; text-align: center; } .h2_title { width: 797px; font-size: 30px; font-family: "楷体"; font-weight: 800; color: #000000; /*height: 50px;*/ line-height: 50px; letter-spacing: 2px; margin: 0 auto; } .p_bianji_time { color: #000000; font-family: "òq¼åœ†"; letter-spacing: 1px; font-size: 15px; height: 26px; line-height: 26px; width:1053px; /* width:1200px; position: relative; top: 66px; left: 0px;*/ padding-top:30px; padding-bottom:50px; border-bottom:1px solid #D2D2D2; margin-left:74px; } .p_bianji_time span { padding-left: 24px; } .bottom_img { position: absolute; bottom: 0px; left: 0px; } .inner_bottom { width: 1053px; margin: 0 auto; position: relative; } .h3_tuij { padding-left: 24px; position: relative; border-bottom: 1px solid #D2D2D2; } .tuij { color: #1F5DC1; font-family: "å¾®èÊY雅黑"; height: 157px; line-height: 157px; letter-spacing: 5px; font-size: 44px; font-weight: 900; padding-left: 38px; } .p_tuij { color: #1F5DC1; font-family: "å¾®èÊY雅黑"; height: 68px; line-height: 68px; width: 5px; font-size: 64px; margin-left: 24px; position: absolute; top: 45px; left: 0px; } .li_bottom_tuij { height: 166px; border-bottom: 1px solid #D2D2D2; /*border-top:1px solid #D2D2D2;*/ padding-top: 34px; padding-left: 68px; color: #000000; font-family: "楷体"; font-size: 30px; letter-spacing: 3px; line-height: 46px; position: relative; } .img_tuij { padding-right: 46px; width: 200px; height: 133px; float: left; } .p_bottom_tuij { float: left; width: 673px; font-weight: bold; } .h5_tuij { color: #262626; letter-spacing: 3px; font-size: 18px; font-weight: 600; position: relative; top: -31px; left: 247px; float: left; padding-right: 35px; } .div_dianz { position: absolute; bottom: 20px; right: 112px; } .dianz_shu { font-family: "òq¼åœ†"; font-size: 15px; color: #262626; letter-spacing: 2px; font-weight: bold; } .content_detail { width: 802px; margin: 0 auto; padding-bottom: 373px; padding-top:50px;font-size:24px; line-height:2em; font-family: 宋体, SimSun; } .content_detail img{ max-width:100%;} .dl_bottom_left { position: absolute; bottom: 78px; left: 110px; } .dl_bottom_right { position: absolute; bottom: 78px; right: 105px; } .dt_bottom_left { font-family: "òq¼åœ†"; color: #000000; font-size: 18px; height: 32px; line-height: 32px; letter-spacing: 3px; font-weight: bolder; } .dd_bottom_left { font-family: "òq¼åœ†"; color: #000000; font-size: 16px; height: 32px; line-height: 32px; letter-spacing: 3px; } .bottom_dianz2_img { width: 88px; height: 88px; position: absolute; bottom: 222px; left: 600px; margin-left: -44px; } .p_clickCount{ font-family:"òq¼åœ†"; font-size:14px; font-weight:bold; color:#ffffff; text-align:center; /*position: absolute;FFFFFF bottom: 222px; left: 600px; margin-left: -44px;*/ position:relative; bottom: 235px; left: 0px; } .title_a:hover{ color:#000000; } .title_a{ color:#000000; } </style> <link rel="canonical" href="//www.uiffy.com/zxrd/rmzx/1886.html"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="header" style="background: url(/uploads/190606/1-1Z606223022T5.png) no-repeat center top;"> <div class="inner_c"> <h1>老快3: <a href="//www.uiffy.com/" title="老快3">老快3</a> </h1> <div class="tour_hot"> <h3 class="hot_tel">旅游服务热线åQ?span class="hot_phone">12301</span></h3> <h3 class="hot_search"> <div class="wrap"> <ul class="jdr"> <li class="jdr"> <a class="jp_a" href="//www.uiffy.com/"> <p class="jp_a_p"> <a href="//www.uiffy.com/">老快3</a> www.uiffy.com 旅游资讯¾|?/p> </a><span class="jp_a_span">|</span><span class="sanjiao_down"></span> <ul class="jdr"> <li class="jdr"><a >旅文政务¾|?/a></li> <li class="jdr"><a >English</a></li> <li class="jdr"><a >руссžaий</a></li> <li class="jdr"><a >한국ì–?/a></li> <li class="jdr"><a >日本èª?/a></li> <li class="jdr"></li> </ul> </li> </ul> </div> </h3> </div> <div class="nav"> <ul class="tab"> <li class="jdr"><a href="/zxrd/" pids="1" class="active">最新热ç‚?/a></li><li class="jdr"><a href="/zjsy/" pids="1" class="">走近三亚</a></li><li class="jdr"><a href="/rwsd/" pids="1" class="">热玩胜地</a></li><li class="jdr"><a href="/meishi/" pids="1" class="">¾ŸŽé£Ÿ¾ŸŽå‘³</a></li><li class="jdr"><a href="/zhusu/" pids="1" class="">住宿指南</a></li><li class="jdr"><a href="/tansuo/" pids="1" class="">探烦之旅</a></li><li class="jdr"><a href="/zxrd/zhuanti/" pids="1" class="">专题™åµé¢</a></li><li class="jdr"><a href="/wenhuasanya/" pids="1" class="">文化三亚</a></li><li class="jdr"><a href="/zxrd/hd/" pids="1" class="">‹zÕdŠ¨èµ›äº‹</a></li> <!-- <li class="jdr"><a href="" pids="1">热门资讯</a></li> <li class="jdr"><a href="/Home/ClassInfo1?id=1" pids="1">最新热ç‚?/a></li> <li class="jdr"><a href="/Home/ClassInfo5?id=5" pids="5" class="active">走近三亚</a></li> <li class="jdr"><a href="/Home/ClassInfo4?id=4" pids="4" class="active">热玩胜地</a></li> <li class="jdr"><a href="/Home/ClassInfo2?id=2" pids="2" class="active">¾ŸŽé£Ÿ¾ŸŽå‘³</a></li> <li class="jdr"><a href="/Home/ClassInfo6?id=6" pids="6">住宿指南</a></li> <li class="jdr"><a href="/Home/ClassInfo3?id=3" pids="3">探烦之旅</a></li> <li class="jdr"><a href="#" pids="7">ç‰ÒŽƒ ¾_ùN€?/a></li> <li class="jdr"><a href="/Home/ClassInfo8?id=25" pids="25" class="active">大三亚圈</a></li> <li class="jdr"><a href="#" pids="1436">旅游保障</a></li>--> </ul> <div class="products" style="display: none;"> <div class="main selected"> <ul class="jdr"> <li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/zxrd/qydt/"> <p>企业动æ€?/p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/zxrd/qydt/"><img src="/uploads/190525/1-1Z525202252946.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/zxrd/rmzx/"> <p>热门资讯</p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/zxrd/rmzx/"><img src="/uploads/190525/1-1Z52520214b33.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/zxrd/xfnhd/"> <p>国际旅游消费òq?/p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/zxrd/xfnhd/"><img src="/uploads/191031/1-19103116430H09.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/xxqg/"> <p>学习强国</p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/xxqg/"><img src="/uploads/200520/1-2005201I939561.jpg"></a></li> </ul> </li> </ul> </div> </div> <div class="products" style="display: none;"> <div class="main selected"> <ul class="jdr"> <li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/zjsy/qh/"> <p>气候特å¾?/p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/zjsy/qh/"><img src="/uploads/190525/1-1Z525203230912.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/zjsy/jt/"> <p>交é€?/p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/zjsy/jt/"><img src="/uploads/190525/1-1Z525203325432.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/zjsy/rw/"> <p>人文历史</p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/zjsy/rw/"><img src="/uploads/190525/1-1Z525203421K8.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/zjsy/rdyl/"> <p>热带雨林</p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/zjsy/rdyl/"><img src="/uploads/190525/1-1Z52520355Va.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/zjsy/dx/"> <p>地åŞ地质</p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/zjsy/dx/"><img src="/uploads/190525/1-1Z525203F2949.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/zjsy/yinhang/"> <p>银行货币</p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/zjsy/yinhang/"><img src="/uploads/190525/1-1Z525203K5362.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/zjsy/qz/"> <p>½{¾è¯ä¸Žå…¥å¢?/p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/zjsy/qz/"><img src="/uploads/190525/1-1Z525203UA42.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/zjsy/wsyl/"> <p>卫生åŒÈ–—</p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/zjsy/wsyl/"><img src="/uploads/190525/1-1Z525203944119.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/zjsy/techan/"> <p>¾_‘Ö“ç‰¹äñ”</p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/zjsy/techan/"><img src="/uploads/190525/1-1Z525204031V8.jpg"></a></li> </ul> </li> </ul> </div> </div> <div class="products" style="display: none;"> <div class="main selected"> <ul class="jdr"> <li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/rwsd/ztly/"> <p>主题乐园</p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/rwsd/ztly/"><img src="/uploads/190526/1-1Z526103Q1W2.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/rwsd/sdqy/"> <p>四大区域</p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/rwsd/sdqy/"><img src="/uploads/190526/1-1Z526103U2445.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/rwsd/six/"> <p>六大‹¹äh¹¾</p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/rwsd/six/"><img src="/uploads/190526/1-1Z52610395O61.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/rwsd/dibiao/"> <p>地标景点</p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/rwsd/dibiao/"><img src="/uploads/190526/1-1Z52610415B01.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/rwsd/smgy/"> <p>市民公园</p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/rwsd/smgy/"><img src="/uploads/190526/1-1Z526104431954.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/rwsd/mlxc/"> <p>¾ŸŽä¸½ä¹¡æ‘</p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/rwsd/mlxc/"><img src="/uploads/190526/1-1Z5261045294I.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/rwsd/meipai/"> <p>¾ŸŽæ‹ä¸‰äºš</p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/rwsd/meipai/"><img src="/uploads/190526/1-1Z526104613O2.jpg"></a></li> </ul> </li> </ul> </div> </div> <div class="products" style="display: none;"> <div class="main selected"> <ul class="jdr"> <li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/meishi/hx/"> <p>‹¹·é²œ</p> </a></li> <li class="jdr"><a class="more_a_link" href="/meishi/hx/"><img src="/uploads/190526/1-1Z526105016360.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/meishi/fd/"> <p>老字号饭åº?/p> </a></li> <li class="jdr"><a class="more_a_link" href="/meishi/fd/"><img src="/uploads/190526/1-1Z5261050592S.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/meishi/sg/"> <p>热带水果</p> </a></li> <li class="jdr"><a class="more_a_link" href="/meishi/sg/"><img src="/uploads/190526/1-1Z5261052114b.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/meishi/hnms/"> <p>‹¹·å—特色¾ŸŽé£Ÿ</p> </a></li> <li class="jdr"><a class="more_a_link" href="/meishi/hnms/"><img src="/uploads/190526/1-1Z526110112122.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/meishi/qc/"> <p>çÆDœ</p> </a></li> <li class="jdr"><a class="more_a_link" href="/meishi/qc/"><img src="/uploads/190526/1-1Z526110156207.jpg"></a></li> </ul> </li> </ul> </div> </div> <div class="products" style="display: none;"> <div class="main selected"> <ul class="jdr"> <li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/zhusu/gnpp/"> <p>国内品牌</p> </a></li> <li class="jdr"><a class="more_a_link" href="/zhusu/gnpp/"><img src="/uploads/190526/1-1Z526111S0152.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/zhusu/ms/"> <p>民宿/客栈</p> </a></li> <li class="jdr"><a class="more_a_link" href="/zhusu/ms/"><img src="/uploads/190526/1-1Z526111924443.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/zhusu/gj/"> <p>国际品牌</p> </a></li> <li class="jdr"><a class="more_a_link" href="/zhusu/gj/"><img src="/uploads/190526/1-1Z52611201OD.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/zhusu/lz/"> <p>旅租/青旅</p> </a></li> <li class="jdr"><a class="more_a_link" href="/zhusu/lz/"><img src="/uploads/190526/1-1Z526112455107.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/zhusu/ly/"> <p>露营</p> </a></li> <li class="jdr"><a class="more_a_link" href="/zhusu/ly/"><img src="/uploads/190526/1-1Z526112F61L.jpg"></a></li> </ul> </li> </ul> </div> </div> <div class="products" style="display: none;"> <div class="main selected"> <ul class="jdr"> <li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/tansuo/ms/"> <p>免税享购</p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/tansuo/ms/"><img src="/uploads/190526/1-1Z526114223K9.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/tansuo/wenyishenghuo/"> <p>文艺生活</p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/tansuo/wenyishenghuo/"><img src="/uploads/190526/1-1Z52611440M94.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/tansuo/dk/"> <p>低空旅游</p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/tansuo/dk/"><img src="/uploads/190526/1-1Z526114539206.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/tansuo/jb/"> <p>‹¹“情酒吧</p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/tansuo/jb/"><img src="/uploads/190526/1-1Z526114H5617.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/tansuo/lx/"> <p>路线推荐</p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/tansuo/lx/"><img src="/uploads/190526/1-1Z526114915244.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/tansuo/jq/"> <p>节庆假期</p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/tansuo/jq/"><img src="/uploads/190526/1-1Z526115024509.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/tansuo/hq/"> <p>婚庆旅拍</p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/tansuo/hq/"><img src="/uploads/190526/1-1Z5261151553H.jpg"></a></li> </ul> </li><li class="first_li"> <ul class="jdr"> <li class="second_li"><a class="more_a_link" href="/tansuo/yd/"> <p>˜qåŠ¨ä¼‘é—²</p> </a></li> <li class="second_li_img"><a class="more_a_link" href="/tansuo/yd/"><img src="/uploads/190526/1-1Z52611523O40.jpg"></a></li> </ul> </li> </ul> </div> </div> <div class="products" style="display: none;"> <div class="main selected"> <dl> <dt><a class="more_a_link" href="/zxrd/zhuanti/qlyx/">清凉一å¤?/a></dt> <dd><a class="more_a_link" href="/zxrd/zhuanti/qlyx/"><img src="/uploads/190614/1-1Z614222941I2.jpg"></a></dd> <dd class="pro_title"> <p></p> <p></p> </dd> </dl> </div> </div> <div class="products" style="display: none;"> <div class="main selected"> <dl> <dt><a class="more_a_link" target="_blank">三亚图书é¦?/a></dt> <dd><a class="more_a_link" target="_blank"><img src="/uploads/200521/1-2005211AJ11G.jpg"></a></dd> <dd class="pro_title"> <p></p> <p></p> </dd> </dl> <dl> <dt><a class="more_a_link" target="_blank">三亚¾Ÿ¤è‰ºé¦?/a></dt> <dd><a class="more_a_link" target="_blank"><img src="/uploads/200521/1-2005211AP3205.jpg"></a></dd> <dd class="pro_title"> <p></p> <p></p> </dd> </dl> <dl> <dt><a class="more_a_link" target="_blank">三亚博物é¦?/a></dt> <dd><a class="more_a_link" target="_blank"><img src="/uploads/200521/1-2005211AR35c.jpg"></a></dd> <dd class="pro_title"> <p></p> <p></p> </dd> </dl> </div> </div> <div class="products" style="display: none;"> <div class="main selected"> <dl> <dt><a class="more_a_link" href="/zxrd/hd/zxc/">环æ“v南岛国际公èµ\自行车赛</a></dt> <dd><a class="more_a_link" href="/zxrd/hd/zxc/"><img src="/uploads/190903/1-1ZZ3212435200.jpg"></a></dd> <dd class="pro_title"> <p></p> <p></p> </dd> </dl><dl> <dt><a class="more_a_link" href="/zxrd/hd/fanchuan/"> 环æ“v南岛国际大帆船赛</a></dt> <dd><a class="more_a_link" href="/zxrd/hd/fanchuan/"><img src="/uploads/190903/1-1ZZ3212455394.jpg"></a></dd> <dd class="pro_title"> <p></p> <p></p> </dd> </dl><dl> <dt><a class="more_a_link" href="/zxrd/hd/malasong/">‹¹·å—国际马拉松·三äº?/a></dt> <dd><a class="more_a_link" href="/zxrd/hd/malasong/"><img src="/uploads/190903/1-1ZZ3212514a0.jpg"></a></dd> <dd class="pro_title"> <p></p> <p></p> </dd> </dl> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="cl"></div> <div class="gekaih8"></div> <div class="inner_center"> <div class="top_detail_c"> <div class="div_title"> <h2 class="h2_title"> 三亚亚沙会组委会成立一周年暨系列文化推òq¿æ´»åŠ¨ä‹Dè¡?br> </h2> <p class="p_bianji_time"> <span style="padding-left:0px;">旉™—´åQ?020-07-20 11:11</span><span class="jdr">来源åQšä¸‰äºšå¸‚旅游和文化广电体育局</span><span class="jdr">¾~–辑åQšHYL</span></p> </div> </div> <div class="content_detail"> <div class="jdr"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:24px;">    7æœ?9日晚8æ—Óž¼Œ2020òq´ç¬¬å…­å±Šäºšæ´²æ²™æ‡W˜qåŠ¨ä¼šï¼ˆä»¥ä¸‹½Ž€¿U?ldquo;亚沙ä¼?rdquo;åQ‰ç»„委会成立一周年暨系列文化推òq¿æ´»åŠ¨åœ¨ä¸‰äºšå¤§å°‹zžå¤©é£Žæ™¯åŒÞZ‹D行。当天的‹zÕdŠ¨ä¸»é¢˜ä¸?ldquo;乘风自èåNæ¸?逐梦亚沙ä¼?rdquo;åQŒæ´»åŠ¨çŽ°åœÞZºšæ²™ä¼šå®£ä¼ æŽ¨å¹¿æ­Œæ›²å…¨çƒé¦–发åQŒäºšæ²™çºªå¿µé‚®æŠ˜ä»¥åŠå¿—愿者口受÷€å¾½æ ‡ã€æ˜µ¿U°ã€æ­Œæ›²å‘布,½W¬äºŒæ‰¹äºšæ²™ä¼šç«ç‚¬æ‰‹è¯žç”Ÿï¼Œ¾_‘Ö½©¾U·å‘ˆçš„系列文化推òq¿æ´»åŠ¨å°†äºšæ²™æ°›å›´æŽ¨å‘新高潮ã€?/span></span></div> <div style="text-align: center;"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:24px;"><img alt="" src="/uploads/allimg/200720/1-200H0152H1219.jpg" style="width: 700px; height: 466px;" /><br /> 亚沙会组委会副主席兼¿U˜ä¹¦é•Ñ€äºšæ²™å§”ä¸ÖM“Q、三亚市委副书记、市政府代市长包‹zªæ–‡è‡´è¾ž(田巍‹z‹æ‘„åQ?br /> <img alt="" src="/uploads/allimg/200720/1-200H0152I94W.jpg" style="width: 700px; height: 466px;" /><br /> 陈楚生、苏˜qèŽ¹è”袂献唱的亚沙会宣传推广歌曲《天涯äؓ家》全球首发(沙晓峰摄åQ?/span></span></div> <div class="jdr"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:24px;">    亚沙会组委会副主席、æ“v南省副省长苻彩香åQŒäºšæ²™ä¼š¾l„委会副¿U˜ä¹¦é•Ñ€æ“v南省政府副秘书长司æ“v英,亚沙会组委会副秘书长、æ“v南省旅文厅党¾l„书记林光强åQŒäºšæ²™ä¼š¾l„委会副ä¸Õd¸­å…¼ç§˜ä¹¦é•¿ã€äºšæ²™å§”ä¸ÖM“Q、三亚市委副书记、市政府代市长包‹zªæ–‡åQŒäºšæ²™ä¼š¾l„委会副¿U˜ä¹¦é•Ñ€æ“v南省旅文厅副厅长徐翔鸿,三亚市委常委周燕华,亚沙委副ä¸ÖM“Q、三亚市委常委、组¾l‡éƒ¨éƒ¨é•¿å‚…君利,亚沙会运动员村执行村é•Ñ€ä¸‰äºšå¸‚人大常委会副ä¸ÖM“Q、市æ€Õd·¥ä¼šä¸»å¸­å¼ ¾Ÿ½é£žåQŒäºšæ²™ä¼š¾l„委会副¿U˜ä¹¦é•Ñ€äºšæ²™å§”副主仅R€ä¸‰äºšå¸‚政府副市长周俊,亚沙委副ä¸ÖM“Q、三亚市政府副市é•Ñ€æ“v‹‚ åŒºå§”书记吴清江出席‹zÕdŠ¨ã€?/span></span></div> <div class="jdr"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:24px;">    晚上8æ—Óž¼Œèˆžè¹ˆã€Šä¸è·¯èŠ±é›¨ã€‹æ‹‰å¼€äº†å½“天活动的序幕。包‹zªæ–‡åœ¨è‡´è¾žä¸­è¡¨ç¤ºåQŒéšç€‹¹·å—自èåN港徏设正式启航,三亚再次˜qŽæ¥äº†å…¨æ–°çš„历史机遇。站在全面深化改革开攄¡š„时代前沿åQŒåšä¿¡é€šè¿‡äºšæ²™ä¼šçš„丑֊žåQŒä¸‰äºšå¿…ž®†äؓ促进国际交流合作和亚‹z²æ–‡æ˜Žäº¤‹¹äº’鉴作出积极èµA献。距¼›»èµ›ä¼šå¼€òq•çš„日子已越来越˜q‘,各项工作正进入冲刺阶ŒDµï¼Œæˆ‘们要大力践è¡?ldquo;办好一‹Æ¡ä¼šåQŒæž‹zÖM¸€åº§åŸŽ”的办赛目标,¾l§ç®‹ä¿æŒå¥‹å‘çš„ç²¾¼œžçŠ¶æ€ï¼Œå…¨åŠ›ä»¥èʎ做好赛会¾l„织、接待保障、志愿者服务等各项½{¹åŠžå·¥ä½œåQŒåŠ›äº‰ä»¥ä¸€‹¹çš„设施、一‹¹çš„环境、一‹¹çš„服务、一‹¹çš„形象åQŒå‘世界奉献一届成功、精彩、难忘的亚沙会ã€?/span></span></div> <div style="text-align: center;"> <span style="color:#000000;"><img alt="" src="/uploads/allimg/200720/1-200H0152J9291.jpg" style="width: 700px; height: 466px;" /><br /> <span style="font-size:24px;">亚沙委携手æ“v南邮政发行了首个亚沙会纪念邮品(田巍‹z‹æ‘„åQ?span style="white-space:pre"> </span></span></span></div> <div class="jdr"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:24px;">    ‹zÕdŠ¨çŽ°åœºåQŒå‘¨ä¿Šä»¥“我们”ä¸ÞZ¸»é¢˜ï¼Œä»Žä¸åŒä¾§é¢è®²˜qîCº†äºšæ²™ä¼šç»„委会成立一周以来,在中央、省市主要领导和多部门的大力支持下,来自五湖四æ“vçš?ldquo;亚沙äº?rdquo;齐聚鹿城团结协作、勇于创新、艰苦奋斗的“亚沙故事”åQŒå±•æœ›ç¾Žå¥½äºšæ²™æ„¿æ™¯ã€?/span></span></div> <div class="jdr"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:24px;">    当抒情的音乐声响èµøP¼Œäºšæ²™ä¼šç»„委会成立一周年æ€È»“视频《这一òq´ã€‹ï¼Œä»¥åŠè®°å½•æ¯ä¸€ä½äºšæ²™äh不懈奋斗、共同追梦的视频《亚沙梦工厂十二时辰》相¾l§æ¸©æƒ…播放。时间回拨至2018òq?æœ?9日,在印度尼西亚举行的亚奥理事会½W?7届代表大会上åQŒä¸‰äºšå¸‚获得2020òq´ç¬¬å…­å±Šäºšæ´²æ²™æ‡W˜qåŠ¨ä¼šä‹D办权ã€?019òq?æœ?9日,2020òq´ç¬¬å…­å±Šäºšæ´²æ²™æ‡W˜qåŠ¨ä¼šç»„委会正式成立ã€?020òq?æœ?9日,亚沙会组委会˜qŽæ¥æˆç«‹ä¸€å‘¨å¹´¾Uªå¿µæ—¥ï¼Œä¸€òq´çš„æ—‰™—´é‡Œï¼Œäºšæ²™å§?ldquo;一办十四部”戮力同心åQŒæ”»åšå…‹éš¾ï¼Œæœ‰æ¡ä¸ç´ŠæŽ¨è¿›äºšæ²™ä¼šçš„各项½{¹å¤‡å·¥ä½œã€‚这一òqß_¼Œäºšæ²™å§”在重要的时间节点相¾l§å‘布了亚沙会会徽、口受÷€å‰¼œ¥ç‰©ã€ä½“育标识,通过一场场文化‹zÕdŠ¨åQŒå‘国内外媒体展½CÞZº†äºšæ²™ä¼šï¼Œå±•ç¤ºäº†ä¸‰äºšå¼€æ”¾ã€æ´»åŠ›ã€çŽ°ä»£çš„面貌。一‹Æ¡æ¬¡äº®ç›¸èƒŒåŽåQŒå¼€é—­å¹•å¼åœºåœ°ã€ç«žèµ›åœºåœ°ã€äºšæ²™æ‘½{‰ç¡¬ä»¶è®¾æ–½ä¹Ÿåœ¨é€æ­¥å®Œå–„åQŒå¸å¼•äº†­‘Šæ¥­‘Šå¤šçš„äh才与合作伙伴、志愿者参与其中,亚沙委的大家庭逐渐壮大……一òq´æ¥åQŒäºšæ²™å§”上下齐心协力、精心准备、扎实工作的场景化作一帧å“á画面åQŒåšå®šä¿¡å¿µï¼Œ‹È€åŠ×ƒh心ã€?/span></span></div> <div class="jdr"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:24px;">‹zÕdŠ¨çŽ°åœºåQŒäºšæ²™å§”携手‹¹·å—邮政发行了首个亚沙会¾Uªå¿µé‚®å“—ã€?020òq´ç¬¬å…­å±Šäºšæ´²æ²™æ‡W˜qåŠ¨ä¼šã€‹çºªå¿µé‚®æŠ˜ã€‚纪念邮折配¾|®æœ‰äºšæ²™ä¼šä¼šå¾½å‘布纪念封、吉¼œ¥ç‰©å‘布¾Uªå¿µž®ã€äºšæ²™ä¼šå€’计æ—?00天纪念封和多枚个性化邮票åQŒå…¼å…·ä¸‰äºšç‰¹è‰²ä¸Žäºšæ²™å…ƒç´ åQŒä¸ä»…具有极高的收藏价å€û|¼Œ˜q˜å°†é€šè¿‡é›†é‚®æ–‡åŒ–传播三亚城市旅游文化åQŒæå‡äºšæ²™ä¼šå“ç‰Œå†…涵ã€?/span></span></div> <div style="text-align: center;"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:24px;"><img alt="" src="/uploads/allimg/200720/1-200H0152KL96.jpg" style="width: 700px; height: 466px;" /><br /> ‹¹·å—省副省长è‹Õd½©é¦™äؓ陈楚生、苏˜qèŽ¹é¢å‘火炬手邀请函åQˆå°çƒæ‘„åQ?br /> <img alt="" src="/uploads/allimg/200720/1-200H0152P5625.jpg" style="width: 700px; height: 466px;" /><br /> 亚沙会组委会副秘书长、æ“v南省旅文厅党¾l„书记林光强现场投递首个亚沙会¾Uªå¿µé‚®æŠ˜åQˆçŽ‹åº·å®æ‘„)</span></span></div> <div class="jdr"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:24px;">    亚沙会志愿者口受÷€æ˜µ¿U°ã€å¾½æ ‡ã€ä¸»é¢˜æ­Œåœ¨å½“天的‹zÕdŠ¨ä¸Šæ­£å¼æ­æ™“,司æ“vè‹×ƒØ“志愿者主题歌作者颁奖。亚沙会志愿者口å?mdash;—“相约亚沙 爱满天æ„Ó”åQŒå¯“意来自各行各业的志愿者因亚沙会相聚,他们ž®†è¯å½?ldquo;让志愿服务成ä¸ÞZ¸€¿Uæ—¶ž®?rdquo;的志愿服务理念,让来自全亚洲的运动员和游客都能感受鹿城的热情、爱与温暖。亚沙会志愿者昵¿UîCؓ“阉K¹¿å“?阉K¹¿å¦?rdquo;åQŒæžå…ïL¼å²›è¯­­a€ç‰¹è‰²çš?ldquo;阿哥”å’?ldquo;阿妹”åQŒè®©å…«æ–¹æ¥å®¢å€æ„Ÿäº²åˆ‡åQŒè¿›ä¸€æ­¥å±•çŽ°æ“v南风情、三亚特艌Ӏ‚亚沙会志愿者徽标在亚沙会会徽轮廓的基础上,加入äº?ldquo;爱心”囑ÖŞåQŒä¼ é€’了亚沙会志愿è€?ldquo;志爱亚沙”的情怀。亚沙会志愿者主题歌——《与你相é?¾l™ä½ æ¸©æš–》也在当晚揭晓,歌曲创作以宣传亚沙会志愿è€?ldquo;奉献、友爱、互助、进æ­?rdquo;的精¼œžäؓ主题åQŒå‘所有关注和支持亚沙会的四æ“v宾朋发出一个坚定的信息åQšæœŸå¾…与你在鹿城盔R‡åQŒæˆ‘们将用微½W‘和行动¾l™ä½ æ¸©æš–ã€?/span></span></div> <div class="jdr"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:24px;">    值得一提的是,亚沙会第二批火炬手也在当晚诞生,è‹Õd½©é¦™äؓ‹¹·å—歌手陈楚生、苏˜qèŽ¹é¢å‘了亚沙会火炬手邀请函ã€?/span></span></div> <div class="jdr"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:24px;">    作äؓ当天‹zÕdŠ¨çš„重头戏åQŒå¤‡å—期待的亚沙会宣传推òq¿æ­Œæ›²æ­å¼€äº†ç¥ž¿U˜çš„面纱。当晚,由陈楚生、苏˜qèŽ¹è”袂献唱的亚沙会宣传推广歌曲《天涯äؓ家》全球首发,歌曲融汇了地域文化、äh文情怀、国际视野以及亚沙精¼œžï¼Œ‹È€æ˜‚动人的旋律åQŒå”±å‡ÞZº†ç¼å²›äººæ°‘的饱满热情,向全世界发出来自‹¹·å—自由贸易港的铉K”µä¹‹å£°ã€?/span></span></div> </div> <p id="p_clickCount" class="p_clickCount" style="display:none;"></p> <img src="/skin/picture/bg_2.jpg" alt="" class="bottom_img" /> </div> <div class="cl"></div> <div class="inner_bottom"> <h3 class="h3_tuij"><p class="tuij">推荐阅读</p><p class="p_tuij">|</p></h3> <ul class="ul_bottom_tuij"> <li class="li_bottom_tuij"> <h4 class="h4_li_tuij"><a href="/zxrd/rmzx/1922.html" class="title_a"><img src="/uploads/200729/1-200H9103UI32.png" alt="" class="img_tuij" /></a></h4> <p class="p_bottom_tuij"><a href="/zxrd/rmzx/1922.html" class="title_a">“大三亚”旅游经‹¹Žåœˆæ—…游一体化工作ž®ç»„办公会在三亚召开</a></p> <div class="cl"></div> <h5 class="h5_tuij">热门资讯</h5> <h5 class="h5_tuij">07-29</h5> <div class="div_dianz"> <img src="/skin/picture/dianz.png" alt="" class="img_dianz" /> <span class="dianz_shu"></span> </div> </li> <li class="li_bottom_tuij"> <h4 class="h4_li_tuij"><a href="/zxrd/rmzx/1886.html" class="title_a"><img src="/uploads/200720/1-200H011200U24.png" alt="" class="img_tuij" /></a></h4> <p class="p_bottom_tuij"><a href="/zxrd/rmzx/1886.html" class="title_a">三亚亚沙会组委会成立一周年暨系列文化推òq¿æ´»åŠ¨ä‹Dè¡?/a></p> <div class="cl"></div> <h5 class="h5_tuij">热门资讯</h5> <h5 class="h5_tuij">07-20</h5> <div class="div_dianz"> <img src="/skin/picture/dianz.png" alt="" class="img_dianz" /> <span class="dianz_shu"></span> </div> </li> <li class="li_bottom_tuij"> <h4 class="h4_li_tuij"><a href="/zxrd/rmzx/1885.html" class="title_a"><img src="/uploads/200720/1-200H0160Z4494.png" alt="" class="img_tuij" /></a></h4> <p class="p_bottom_tuij"><a href="//www.uiffy.com/" title="老快3">老快3</a> </h4></dt> </dl> <dl> <dt><p><img class="logo_img" src="/skin/picture/footer_wei_xin.png" alt="" /></p><h4>三亚旅游</h4></dt> <dd><img class="erweima_img" src="/uploads/190927/1-1Z92G3064YI.jpg" alt="" /></dd> </dl> <dl> <dt><p><img class="logo_img" src="/skin/picture/footer_wei_xin.png" alt="" /></p><h4>三亚市民游客中心</h4></dt> <dd><img class="erweima_img" src="/uploads/190527/1-1Z52H05I14Q.png" alt="" /></dd> </dl> </div> </div> <!-- <style> .piaochuang { width:800px; height:500px; position:fixed; top:50%; left:50%; margin-left:-400px; margin-top:-250px;} .closed { width:30px; height:30px; color:#fff; background:rgba(0,0,0,0.5); position:absolute; right:0; top:0; line-height:30px; text-align:center; cursor:pointer; font-size:20px;} .piaochuang img{width:100%;} </style> <div class="piaochuang"> <img src="/uploads/191231/1-1912311A512531.jpg"> <span class="closed" id="closed">×</span> </div> --> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> {ganrao} <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>